Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Studentröster om bibliotekets undervisning

Många kurser och program på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola bokar in sina studenter på bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning. Varje år undervisar vi ungefär 3500 studenter. Här är några studentröster.

Student i klassrummet

Dan (Socialt arbete )


Vad tyckte du om undervisningstillfället i informationssökning?
- Jag har läst på Stockholms universitet tidigare och bland annat skrivit B-uppsats så den här informationen var redan bekant. Men det är bra att få en förklaring och veta hur man citerar och skriver referenser korrekt. En del tror inte att det är så viktigt och många har inte kunskap om det här. Man kanske inte vet vad följderna kan bli, t.ex. plagiering som kan leda till avstängning från studierna.

- Det är bra att biblioteket erbjuder undervisning och handledning men det är viktigt att informationssökning integreras i den vanliga undervisningen. Man behöver mer lärartid för kontinuerlig feedback på ens arbete, det ger väldigt mycket och det är då man lär sig.

 

Student vid dator i klassrummet

Elin (Statsvetenskap)

Vad tänker du på när du hör ordet "informationssökning"?
- Databaser där man skriver in ord och söker. Men jag är positivt överraskad över hur mycket det också handlar om källkritik, hur man kan definiera och använda källor.

Finns det något särskilt du bär med dig från idag?
- Vikten av att motivera valet av källa och hur man tänkt, varför man använt något, och argumentera för det.

Skulle du rekommendera andra studenter att gå på detta tillfälle?
- Ja, det kan aldrig vara fel. Det är ett bra sätt att få bekräftelse på att informationssökning är en process.

Fler studentröster

  • ”Härligt engagemang och en vilja att höra våra frågor och synpunkter!”.
  • ”Bra att komma igång med tankar och idéer om informationssökningen”.
  • "Tydligt, pedagogiskt och informativt”.
  • "Bra och tydlig genomgång av olika sökverktyg".
  • ”Bra om hur man vet att en text är vetenskaplig och hur man ska tänka kring sökorden".
  • ”Väldigt nyttigt. Kommer vara till stor hjälp!”.