Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Studentsamverkan

Södertörns högskola erbjuder utbildningar med fokus på humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, lärarutbildning, polisutbildning och utbildningar i medie- och informationsteknologi. Vi utbildar morgondagens medarbetare och företagare.

Det är viktigt att våra studenter redan under studietiden ges möjlighet att knyta kontakter med representanter från dagens arbetsliv; företag, myndigheter och organisationer. Samtliga utbildningar vid högskolan ska i möjligaste mån innehålla inslag av omvärldskontakter eller moment av arbetslivsanknytning.

Studenterna och deras kompetens utgör också en en viktig länk i samspelet mellan högskolan och olika aktörer i det omgivande samhället.

Studentsamverkan kan ske i en rad olika former, vilka beskrivs mer utförligt i sidorna till höger.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga student- och utbildningssamarbeten.