Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Studentservice

Studentservice bemannas av studenter som besvarar frågor om högskolan varje helgfri vardag året om.

På Studentservice arbetar studievana studenter vid Södertörns högskola och svarar på frågor per telefon och via mail på svenska och engelska.De kan berätta hur det är att vara student och hur högskoleutbildning skiljer sig från t.ex. gymnasieskolan och ger tips och råd kring vad man bör tänka på under studietiden, t.ex. hur många studietimmar per dag som krävs för att lyckas med studierna, hur föreläsningar och seminarier fungerar, olika tentamensformer, lika villkor etc.

Studenterna svarar på allmänna frågor om högskolans utbildningar och kan hjälpa dig hitta information samt svara på enklare antagningsfrågor. Obs! Vi kan inte svara på om du kommer in på sökt utbildning eller reservplats! 

Studentservice får många olika frågor och problem som de försöker lösa, men kan givetvis inte svara på allt. Behöver du mer specifik information hänvisar de dig vidare, t.ex. antagning.se - CSN, utbildningsexpeditioner, institutionssekreterare, studie- och karriärvägledare eller internationella handläggare m.fl.

Via Studentservice kan du även beställa registrerings- och resultatintyg från Ladok.
Glöm inte att ange ditt personnummer, vilken utbildning du läser / har läst samt din aktuella postadress.

Kontakt

Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Hitta din utbildning – Studentservice