Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Bli student på Södertörns högskola!

Välkommen till Södertörns högskola! Vårt campus ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.


Florencia - student och studentambassadör på Södertörns högskolaI Flemingsberg studerar, arbetar och bor människor från hela världen och campusområdet har blivit en unik mötesplats för utbildning, vetenskap och företagande. Området växer hela tiden med bland annat nya forskningslabb, studentbostäder och restauranger.

Om att studera på campus

När du studerar på campus sker studierna både genom föreläsningar och seminarier och genom självstudier. En del föreläsningar och seminarier är obligatoriska medan andra är frivilliga. Mer information om undervisningsformer hittar du i beskrivningen av respektive kurs och program. Du ansvarar till stor del själv för hur du vill lägga upp dina studier. Det innebär både stor frihet och stort ansvar.

Plugg i biblioteket på Söderörns högskolaByggnader och lokaler

Huvudbyggnaden på campus är Moas båge. Här finns föreläsningssalar, grupprum, datorsalar och restauranger. På området finns också högskolans prisbelönta bibliotek som är många studenters absoluta favoritplats. Södertörns högskolas studentkår, SöderS, ligger i F-huset. Länk till campuskarta finns i menyn till höger.

Studiewebben

Även om du studerar på campus kommer högskolans studiewebb och dina digitala kursrum att vara mycket viktiga under dina studier. Du hittar mer information här.

Hitta din utbildning – Bli student