Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Studie- och karriärvägledning

Behöver du vägledning i dina studier eller inför att börja studera här?
Har du frågor kring karriär och arbetsmarknad? Vid Södertörns högskola arbetar studie- och karriärvägledare med olika program och ämnen samt karriärvägar för respektive utbildning.

Studie- och karriärvägledningen på Södertörns högskola utgår alltid från individen. Samtalet hjälper dig att utforska vad det kan finnas för möjligheter och du får en överblick över din situation och olika alternativ. Genom vägledningssamtalet får du verktyg att fatta väl underbyggda beslut kring studier och arbetsmarknad.

Ett samtal med en studie- och karriärvägledare kan innehålla något av följande områden:

• högskolans utbildningsutbud
• val av inriktning
• hur du sätter ihop en examen
• behörighet, antagning
• aktuell studiesituation
• studieplanering
• studieavbrott/studieuppehåll
• studieteknik
• karriärplanering
• CV-rådgivning

Inför ett vägledningssamtal
Du kan förbereda dig inför ett vägledningssamtal genom att formulera dina frågeställningar, reflektera kring dina intressen och tänkbara mål, dvs. vad du önskar att utbildningen ska leda till.

Hitta din utbildning – Studie- och karriärvägledning