Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Avgifter för studenter utanför EU och EES

För alla kurser och program på grundnivå och avancerad nivå ska en anmälnings- och studieavgift betalas för sökande som inte är medborgare eller har uppehållstillstånd i stater inom EU och EES eller i Schweiz och inte deltar i utbytesprogram.

Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2011 och gäller kurser och program på grundnivå och avancerad nivå oavsett om undervisningen sker på engelska eller på svenska.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift krävs för anmälan och gäller sökande som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz. Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor och den betalas till UHR i samband med att du anmäler dig. Anmälningsavgiften återbetalas inte om kursen ställs in. Avgifter tas ut för studier på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningar på forskarnivå är inte avgiftsbelagda.

Studieavgifter

Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola. Priserna vid Södertörns högskola varierar mellan 88 000 och 143 000 kr per läsår. Se exakt studieavgift för de olika utbildningsområdena nedan:

Humaniora och samhällsvetenskap: 88 000 kr per läsår

Undervisning: 114 000 kr per läsår

Naturvetenskap och teknik: 135 000 kr per läsår

Vård: 143 000 kr per läsår

Utbildningsområde övrigt: 114 000 kr per läsår

Utbildning med flera utbildningsområden (gäller ej utbildningar som enbart kategoriseras inom humaniora och samhällsvetenskap): 112 000 kr per läsår

Kostnaderna är räknade på schabloner och kommer därför att förändras över tid. Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter.

Stipendier

Avgiftsskyldiga studenter har möjlighet att ansöka om stipendier. För mer information klicka här.

Hitta din utbildning – Avgifter för studenter utanför EU och EES