Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Studieverkstans verksamhet

Tycker du som lärare att dina studenter behöver utveckla sitt skrivande? Behöver studenterna utveckla sin förmåga att reflektera och föra fram sina tankar muntligt och skriftligt? Och skulle du som lärare behöva få konkreta redskap för att kunna ge dina studenter stöd för språk- och skrivutvecklingen? Studieverkstan hjälper dina studenter att utveckla sitt språk och sitt skrivande.

Studieverkstan för studenter

Studieverkstan på Södertörns högskola ska bidra till att högskolans studenter får de bästa möjligheterna att lyckas i sina studier, och komplettera den undervisning som ges i ordinarie kurser. Till Studieverkstan får studenterna komma med frågor om allt som har med skrivande, talande och studieteknik att göra. Lärarna i Studieverkstan arbetar med att ge studenterna kunskap och redskap för att utveckla sitt skrivande, sitt talande och sin studieteknik både på svenska och på engelska. I vårt arbete vill vi också bidra till ökad insikt om språkets betydelse för studieresultat, tänkande och identitet. Förutom handledning består vår studentinriktade verksamhet av kurser och föreläsningar.

Alla studenter på Södertörns högskola är välkomna till Studieverkstan, oavsett ämne och nivå. I Studieverkstan arbetar lärare i svenska, engelska och retorik. Vår lokal, där handledningsarbetet bedrivs, ligger i högskolans bibliotek. Sedan höstterminen 2016 tar vi också emot studenter vid Röda Korsets högskola och sedan höstterminen 2018 studenter vid Stockholms Musikpedagogiska Institut.

En vanlig kommentar som vi hör i Studieverkstan lyder:

Om jag hade vetat om vad Studieverkstan gör skulle jag ha kommit för länge sedan. Nu är jag på C-nivå och har missat er flera terminer.

Skriftlig information som hemsida och informationsmaterial i all ära. Men den direkta informationen från lärare är allra viktigast för att studenter ska söka sig till oss. Om du som lärare rekommenderar dina studenter att besöka Studieverkstan kommer fler att hitta oss. Studieverkstans handledning av studenter kan sedan komplettera din undervisning och bidra till att studenterna höjer kvaliteten på sina texter – och därmed underlätta ditt lärararbete.

Studieverkstan för lärare

Studieverkstans arbete för studenter kan förhoppningsvis göra ditt arbete som lärare lättare genom att studenterna kan få redskap för att studera effektivt och utveckla sitt skrivande och sitt talande.

Angeläget för Studieverkstan är också att samarbeta direkt med enskilda program och ämnen och deras lärare. Vi kan inom vårt verksamhetsområde till exempel ge kurser och föreläsningar som är anpassade för studenter på ditt program, ditt ämne och din kurs.

Dessutom leder Studieverkstan seminarier för lärare kring frågor om språk- och skrivutveckling. Som lärare i ett visst ämne kan det vara svårt att veta hur man ska arbeta för att på bästa sätt bidra till studenters språk- och skrivutveckling i ämnet. Inom Studieverkstan har vi erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och talande och med dessa erfarenheter som grund kan vi leda seminarier om till exempel skriv- och texthandledning, textrespons, om formulering av anvisningar och tentamensfrågor och om metoder för att upptäcka och hantera talängslan hos studenter.

Beställning av föreläsning/kurs

Om du som lärare är intresserad av Studieverkstans verksamhet och vill att vi ska presentera oss på din kurs eller program är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi erbjuder också föreläsningar, presentationspass i samband med terminsstart, skräddarsydda kurser eller handledning till dig som lärare vad gäller studenters skrivande, studieteknik, muntliga redovisningar, uppsatshandledning och mycket mer.

Kontakt

Föreståndare Kajsa Sköldvall
E-post: kajsa.skoldvall@sh.se
Telefon: 08-608-40 92