Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Södertörns högskolas styrelse

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och består av 15 ledamöter.

Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i högskolestyrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, som utses för ett år. Nuvarande mandatperiod är 1 maj 2017 - 30 april 2020. 

Högskolestyrelsen 171206

Företrädare för allmänna intressen

Minoo Akhtarzand, landshövding Västmanlands län - styrelsens ordförande
Lars Burstedt, f. högskoledirektör Handelshögskolan i Stockholm
Maria Johansson, professor Stockholms konstnärliga högskola
Sari Ponzer, professor Karolinska Institutet
Joakim Rosengren, VD DeLaval International AB
Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet, Norge
Björn Åstrand, universitetslektor Umeå universitet
Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka

Företrädare för verksamheten

Gustav Amberg, professor, rektor Södertörns högskola
Henrik Bohlin, docent
Sara Sjöling, docent
Maria Wolrath-Söderberg, lektor

Gruppsuppleanter:
Adrienne Sörbom, docent
Karin Milles, docent

Företrädare för studerande

Oskar Mattsson Wiik, ordförande studentkåren SöderS
Josefin Stern, studentkåren SöderS
Oscar von Seth, doktorand

Representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Antonia Ribbing, SACO
Jonatan Spejare, ST
Henry Wölling, SEKO

Sekreterare: Charlotte Svegrell, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd