Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Stöd till studenter

Biblioteket har en särskild service till studenter med läs- och skrivsvårigheter eller som har annan funktionsnedsättning som påverkar studenten i sina studier. Vi erbjuder även sökhandledning för studenter som skriver uppsats eller liknande. Dessa tjänster erbjuds studenter på Södertörns högskola, Röda Korsets högskola samt till studenter på våra uppdragsutbildningar.

Talböcker för studenter

Tänk på att du som pedagog kan ha studenter med behov av talböcker i din grupp. För att dessa studenter ska hinna få kurslitteraturen anpassad i tid av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är det viktigt att kurslitteraturen fastställs i god tid innan kursstart. Tänk också på att ett byte av litteratur under kursens gång kan göra det svårt för dessa studenter att få sina lån i tid. 

Om du som undervisar får frågor från studenter får du gärna hänvisa till bibliotekets talboksservice.

Du kan även få mer information av högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning via funka@sh.se.

Sökhandledning för studenter

Biblioteket erbjuder sökhandledning till studenter som skriver uppsats eller liknande och vill lära sig mer om informationssökning. Under tillfället arbetar student och bibliotekarie tillsammans med att bland annat identifiera relevanta sökverktyg, formulera effektiva sökord och värdera källor. Vi ser det som centralt att studenterna har kommit igång med sin skriv- och sökprocess när de kommer till sökhandledningen och att de har ett specifikt problem som de är motiverade att lära sig mer om.

Läs mer om bibliotekets sökhandledning för studenter.