Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Tentamen

Tentamenssamordningen ansvarar för den centrala samordningen av alla salsskrivningar på Södertörns högskola.  

Tentamenssamordningen arbetar för att studenten ska ges bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av salsskrivningen. Oavsett lokal, dag, tid eller vem som arbetar som skrivvärd ska studenterna bemötas likadant.

Anonyma salsskrivningar

På Södertörns högskola är alla salsskrivningar anonyma i enlighet med ett rektorsbeslut. Det har varit en viktig fråga för studentkåren SöderS och ingår i Södertörns högskolas arbete för likabehandling av studenter.

Vad innebär en anonym salsskrivning?

Att en salsskrivning är anonym innebär att du är anonym under rättningen av din tenta. Varje gång du anmäler dig till en salsskrivning får du en personlig kod. Koden är unik för just den salsskrivningen.  Du skriver koden och dagens datum istället för namn och personnummer på allt material som du lämnar in vid salsskrivningen. När betyget läggs in i Ladok och när du ska hämta din tenta på utbildningsexpeditionen är du inte längre anonym. 

Hur går det till?

Den anonyma koden skapas när du anmäler dig via Ladok på Webb (LPW) på studiewebben (högskolans lärplattform från höstterminen 2016). När du anmäler dig, ser du direkt att din anmälan har registrerats och att du fått en anonym kod. Du får även ett e-postmeddelande till ditt studentkonto med din anonyma kod, samt en bekräftelse på att du är anmäld. Om du inte kan anmäla dig till en salsskrivning måste du omgående kontakta Tentamenssamordningen.

Du har två veckor på dig att anmäla dig till salsskrivningar för de kurser som du är registrerad på.  Anmälningsperioden startar alltid tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Har sista anmälningsdag passerat kan du kontakta Tentamenssamordningen och fråga om det finns lediga platser kvar i skrivsalen. Observera att du inte kan anmäla dig samma dag som salsskrivningen äger rum. Är skrivsalen fullbokad finns det ingen möjlighet att få delta i salsskrivningen. Det går inte att komma som oanmäld student direkt till skrivsalen.

Hur får jag reda på min anonyma kod?

Du ser din kod när du har anmält dig på Ladok på Webb. Du får även din kod i det bekräftelsemail som skickas till ditt studentkonto efter att du anmält dig. Vid själva tentamenstillfället kan du också få reda på din kod genom att kontakta skrivvärdarna när du checkar in, under salsskrivningen eller när du lämnar in din tenta.  

Digitalt system för incheckning till salsskrivning

Vi har ett digitalt system för incheckning till en salsskrivning. Det bygger på att du som student har med dig ditt studentkort, d.v.s. ditt SH-kort, till salsskrivningen. Ta gärna fram ditt SH-kort innan det är din tur att checka in.

Det är bra om du kan din anonyma kod. Om du inte kan din anonyma kod får du den av skrivvärden vid incheckningen. Vid incheckningen scannas SH-kortet och via en dator kontrollerar skrivvärden din identitet och att du är anmäld till salsskrivningen.

Ditt SH-kort används även i samband med att du lämnar in din tenta. Det underlättar därför om du förvarar SH-kortet på din skrivplats.  

Mer information

Vill du ha mer information om anonyma salsskrivningar eller om du har andra frågor, kontakta Tentamenssamordningen via e-post tentamen@sh.se eller ring på 08-608 42 97, 08-608 48 65 eller 08-608 4019.