Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Terminstider

Nedan hittar du Södertörns högskolas terminstider för aktuellt läsår. Här finns även terminstiderna för det kommande läsåret, samt de senaste tre läsåren.

Bild med studenter som promenerar över torget.

Aktuellt läsår

Höstterminen 2018: 2018-09-03 - 2019-01-20
Vårterminen 2019:   2019-01-21 - 2019-06-09

Kommande läsår

Höstterminen 2019: 2019-09-02 - 2020-01-19
Vårterminen 2020:   2020-01-20 - 2020-06-07

Tidigare läsår

Höstterminen 2017: 2017-08-28 - 2018-01-14
Vårterminen 2018: 2018-01-15 - 2018-06-03

Höstterminen 2016: 2016-08-29 - 2017-01-15
Vårterminen 2017: 2017-01-16 - 2017-06-04

Höstterminen 2015: 2015-08-31 - 2016-01-17
Vårterminen 2016: 2016-01-18 - 2016-06-05

Höstterminen 2014: 2014-09-01 - 2015-01-18
Vårterminen 2015: 2015-01-19 - 2015-06-07

Höstterminen 2013: 2013-08-26 - 2014-01-12
Vårterminen 2014: 2014-01-20 - 2014-06-08

Höstterminen 2012: 2012-09-03 – 2013-01-20
Vårterminen 2013: 2013-01-21 - 2013-06-09

Höstterminen 2011: 2011-08-29 - 2012-01-22
Vårterminen 2012: 2012-01-23 - 2012-06-10

Save

Save

Save

Save

Hitta din utbildning – Terminstider