Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Regler för tillgodoräknande

Ett tillgodoräknande är beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. I högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§ finns bestämmelser om tillgodoräknande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Paragraferna (7 §) inbegriper även tillgodoräknande med hänvisning till reell kompetens, d.v.s. den samlade kompetens en person har, oavsett hur personen har skaffat den och oavsett om personen har formella bevis på den eller inte. För mer information om ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens, ta kontakt med en studievägledare på Studentavdelningen.

Regler och rutiner för tillgodoräknande vid Södertörns högskola.

Regler för tillgodoräknande vid Södertörns högskola. pdf

Bilaga - rutiner för tillgodoräknande vid Södertörns högskola. pdf

Blanketter

Ansökan tillgodoräknande inom Sverige, på svenska o engelska

 Tillgodoräknande av utländska högskolestudier och/eller breddningsstudier

Learning Agreement

Changes to the original agreed study programme - learning agreement

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare yrkeserfarenhet inklusive beslutsbilaga och information

Vem beslutar om vad och när?

Vem beslutar vad? En tabell .pdf