Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Uppdragsutbildning för kompetensutveckling och livslångt lärande

Uppdragsutbildning, kompetensutveckling, fortbildning - det finns många olika namn på det vi kallar uppdragsutbildning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie grundläggande utbildningen. Det är endast en arbetsgivare som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

I en värld av snabba förändringar spelar det livslånga lärandet och kompetensutveckling en viktig del. Södertörns högskola erbjuder därför företag, myndigheter och organisationer att köpa utbildning åt sina anställda för fortbildning och vidareutbildning. Högskolan har ett brett sortiment av kurser inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som naturvetenskap. Vi kan skräddarsy kurser, studiedagar och föreläsningsserier efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att få mer information.

 

 

Hitta din utbildning – Uppdragsutbildning