Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning, kompetensutveckling, fortbildning - det finns många olika namn på det vi kallar uppdragsutbildning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie grundläggande utbildningen. Det är endast en arbetsgivare som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

I en värld av snabba förändringar spelar det livslånga lärandet och kompetensutveckling en viktig del. Södertörns högskola erbjuder därför företag, myndigheter och organisationer att köpa utbildning åt sina anställda för fortbildning och vidareutbildning. Högskolan har ett brett sortiment av kurser inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som naturvetenskap. Vi kan skräddarsy kurser, studiedagar och föreläsningsserier efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att få mer information.