Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Upphovsrätt och undervisningsmaterial

Vad ska jag som lärare tänka på när jag skapar mitt undervisningsmaterial då det gäller upphovsrättsfrågor? Filmer, illustrationer och bilder som du hittar på nätet har ofta en upphovsman och materialet får inte användas hur som helst. Du kan söka efter och använda "fritt" material eller sådant som står under en Creative Commons-licens.

När du producerar undervisningsmaterial spelar

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för innehållet. Använd bara material du har rätt att använda, och inte upphovsrättsskyddat material. Fråga gärna oss om du känner dig osäker. Det är bra att känna till de riktlinjer för undervisningsmaterial och upphovsrätt som gäller specifikt för dig som är anställd vid Södertörns Högskola. Vänd dig till din institution om du undrar mer om det.

HPerson tittar in i datorskärm.ur kan jag använda bilder och annat material på rätt sätt?

Du kan givetvis skapa dina egna bilder, illustrationer och annat som du behöver och vill lägga till i exempelvis studiewebben. Även enklare filmer ("good enough"-nivå) kan bidra till en positiv upplevelse av kursen för dina studenter. Men det kan upplevas tidskrävande för en del att skapa material själv, speciellt om du inte är van vid att producera film eller bilder.

Har du sökt efter och hittat en bild, ett ljudspår eller något annat på nätet som du vill använda i din egen produktion så kan du alltid kontakta upphovsmannen (den som skapat verket) och be om tillstånd. Det kan ibland vara svårt att få tag i en upphovsman. Det här tillvägagångssättet är inte alltid det smidigaste. Du kan istället söka efter och använda "fria resurser". Det finns mycket material tillgängligt: ljud, bilder, illustrationer, filmer med mera.

Creative Commons

Creative Commons logoCreative Commons (CC) är en av de vanligaste licenserna som märker upp "fritt material". Kanske känner du igen logotypen? Creative Commons arbetar mycket med symboler för att förmedla de olika licenstyperna. Du kan själv söka fram CC-licensierat material som du kan använda. Läs mer om det på sidan "Öppna lärresurser och Creative Commons" i menyn till höger.

Tips!

  • "Vad lärare behöver veta om Creative Commons". Mathias Klang förklarar Creative Commons i den här filmen från KTH Learning Lab.
  • "Hur får jag använda digitalt material i min undervisning?" Webbinarie (virtuellt seminarium) arrangerat av OER Sverige med deltagare från olika lärosäten. Huvudtalare är Chatarina Larson, Universitetsjurist vid Umeå universitet och ledamot i SUHF:s förhandlingsgrupp.
  • Göteborgs universitetsbiblioteks webbsida "Upphovsrätt".
  • Temasida om "Kritiskt tänkande" på SNH:s webbplats (samverkan för nätbaserad högskoleutbildning) Sidan innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram, med mera.