Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

URKUND skyddar din upphovsrätt

På Södertörns högskola använder vi Urkund för att kontrollera de dokument som studenter lämnar in för bedömning (till exempel hemtentor, projektarbeten och uppsatser). Kontrollen innebär att studenternas dokument analyseras för att se om de innehåller text som inte är studentens egen. Därför är det viktigt att du som student är noga med att följa de anvisningar du fått för uppgiften vad gäller hur citat, referat och källor ska anges.

Att plagiera innebär att man framställer någon annans formuleringar, idéer, slutsatser, analyser etc. som sina egna. Om en lärare upptäcker att en students arbete innehåller ett medvetet eller omedvetet plagiat är läraren skyldig att anmäla detta till högskolans handläggare för disciplinärenden. En student som försöker vilseleda en lärare i samband med bedömning av en examinationsuppgift riskerar att bli avstängd från utbildningen under en viss tid. Här kan du läsa mer om disciplinära åtgärder: sh.se/disciplin

Mer information om referenser och källhantering hittar du på bibliotekets hemsida samt i högskolans lokala regelverk, Rättigheter och skyldigheter för studenter, som du hittar här: sh.se/rattigheter

Här hittar du handboken om Urkund.
Urkunds plagiathandbok (pdf)