Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Utbildning

På våra olika utbildningar – Master- och magisterprogram i praktisk kunskap, Det existentiella samtalet och olika uppdragsutbildningar – strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Studierna kombinerar deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från yrkeslivet med humanistiska perspektiv och teorier. Kunskapsteori, fenomenologi, existensfilosofi, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används som speglar för att fördjupa förståelsen av de problem som möter en i det praktiska arbetet.

Se detaljer om våra utbildningar som startar ht 2018 här.

Masterprogram i praktisk kunskap, 120 högskolepoäng

Programmet vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill utveckla och förstärka den egna yrkeskompetensen. Programmet är särskilt lämpligt för dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del i yrkeskompetensen, till exempel vård-, skola-, omsorgsyrken, socionom-, polis- journalist- och personalvetaryrket men även konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker. Masterprogrammet, 120 hp, startar vartannat år, härnäst höstterminen 2019.
Läs mer om masterprogrammet, 120 hp, här

Magisterprogram i praktisk kunskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i praktisk kunskap handlar om yrkeskunnande och vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid. Särskilt intresserar vi oss för de yrken där möten med människor på olika sätt är en central del i yrkeskompetensen: vård, skola och omsorgsyrken, men även skapande yrken och andra människokännaryrken, som exempelvis psykolog-, socionom- eller polisyrket. Magisterprogrammet är identiskt med de första fyra terminerna på Masterprogrammet i praktisk kunskap 120hp. Magisterprogrammet startar vartannat år, härnäst höstterminen 2018.

Se exempel på magisteruppsatser i praktisk kunskap under fliken Exempeluppsatser 
Läs mer om magisterprogram i praktisk kunskap

Magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vänder sig till dig som arbetat som förskolepedagog en tid och vill utveckla och förstärka den egna yrkeskompetensen. Utbildningen bygger på dina yrkeserfarenheter vilka undersöks med hjälp av olika teoretiska perspektiv, reflekterat skrivande och praktiknära förändringsarbete. Läs mer om programmet med inriktning på förskolan 
Magisterprogrammet med inriktning mot förskolan startar vartannnat år, härnäst höstterminen 2019.

Det existentiella samtalet, 30 högskolepoäng

Intresset för existentiella frågor och synsätt ökar och många yrkesverksamma möter dagligen människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Under denna kurs fördjupas ditt yrkeskunnande genom reflektion och kunskap i dessa frågor. I dialog med andra yrkespraktiker ökas förståelsen och kunnandet om existentiella synsätt och förhållningssätt. Centralt inom kursen är förmågan att föra existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken. Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.
Kursen startar härnäst höstterminen 2018.

Läs mer om kursen här

För mer information om våra utbildningar, kontakta:

E-post: praktiskkunskap@sh.se

Centrum för praktisk kunskap
Södertörns högskola
Att: Emil Sunnerfjell
141 89 Huddinge