Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Utbildning för hållbar utveckling

Ett av Södertörns högskolas mål för hållbar utveckling och miljö är att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina högskoleutbildningar. (Detta i enlighet med den vida definitionen av hållbar utveckling i högskolelagen 1 kap. 5§)

Våra utbildningar och FN:s mål för hålllbar utveckling inför ansökan HT2017

Inför ansökan till utbildningar på Södertörns högskola HT 2017 har vi kopplat ihop våra utbildningar med de 17 Globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer.
Läs mer på sidan jagvillnågotannat.se

Södertörns högskolas självvärdering av hållbar utveckling till UKÄ

Lärosätenas arbete med hållbar utveckling utvärderas för första gången under 2017. I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet  och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur samtliga lärosäten arbetar med detta,  tematisk utvärdering av hållbar utveckling.Här hittar du Södertörns högskolas självvärdering av hållbar utveckling (skickad till UKÄ 2017-03-07).

Nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2

Södertörns högskola har flera medlemar i nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2.  I april 2017 höll nätverket sitt vårmöte på Södertörns högskola. Läs om vad som togs upp på vårmötet på HU2:s hemsida.