Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Kurs i intern miljörevision, 1.5 hp (Uppdragsutbildning)

- enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO14001 och EMAS III

Södertörns högskola och Institutionen för samhällsvetenskaper arrangerar återigen en tredagarsutbildning för interna miljörevisorer inom statliga myndigheter - enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO14001 och EMAS II .

Södertörns högskola

 

Utbildningen ges som en uppdragsutbildning och vänder sig i första hand till personer som ska utföra interna miljörevisioner vid statliga myndigheter och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern miljörevision ska bedrivas.


Målet med utbildningen är att deltagarna efter utbildning ska kunna fungera som interna miljörevisorer vid en statlig myndighet. Efter godkänd kurs utfärdas kursintyg.


För godkänt resultat krävs: deltagande i samtliga moment, aktivt deltagande vid övningsrevision och rapportskrivning, samt godkänt på ett avslutande prov. Deltagarna får kursintyg och 1,5 högskolepoäng efter genomförd kurs.


Förkunskaper:

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om miljöledningssystem samt ett allmänt miljökunnande.

 

Kommande utbildningstillfälle:

17 - 19 oktober 2018

Observera att vid för få anmälningar kan utbildningstillfället ställas in.

 

Kostnad: 8 000 kr (exklusive moms) för tre dagars utbildning, inkluderande dokumentation, lunch och kaffe.

Vid avbokning gäller följande:

50 % av kostnaden om avbokning sker tidigare än två veckor före kursstart. Senare än två veckor debiteras 100 % av kostnaden (möjligen med undantag av läkarintyg och liknande skäl).

 

Utbildningens innehåll hösten 2017:

Dag 1: Introduktion till miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, IS014000 och EMAS. Hur byggs miljöledningssystemet upp? När kommer den interna miljörevisorn in? Etiska regler for interna miljörevisorer. Vi diskuterar också miljörevisionens betydelse för myndighetens hållbarhetsarbete.

Dag 2: Introduktion till miljölagstiftningen. Förmiddagen ägnas åt genomgång av miljöbalken, förordningar och föreskrifter som beror myndigheter samt gruppövningar. Eftermiddagspasset innehåller två delar. Den första delen ägnas åt tillämpningsfrågor och praktiska övningar: "Hur kan en myndighet identifiera och efterleva tillämplig miljölagstiftning?". Metodik för interna miljörevisioner samt förberedelser inför miljörevision.

Dag 3: Planering inför miljörevision samt formulering av inledande frågor. Deltagarna genomför en övningsrevision. Diskussion om vad en revisionsrapport skall innehålla och hur information från övningsrevisionen struktureras.

 

Kursplan

Kursplan till uppdragsutbildning

 

Kontaktperson:

Sabine Walter

Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

E-post: sabine.walter(at)sh.se

 

Anmälan

Personnummer är obligatoriskt om du vill ha högskolepoäng registrerade.