Hitta din utbildning / Program

Registration information

Entry requirements: Bachelor's degree including 90 credits in Media Technology or equivalent as the main field of study and English B or equivalent

Selection: On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.

  • Closed... AS18 week 36-03, fulltime100%, day. Application code: SH-44805

Interactive Media Design

Programme 60 credits

The 60-credit Master’s programme in Interactive Media Design concerns theories, methods and tools for the design of interactive experiences from a human-centred perspective.

Utbildningens innehåll

Programmet är uppdelat över två terminer där höstterminen består av ett antal mindre delkurser på olika teman och där vårterminen helt viks åt ett större enskilt magisterarbete.

Kurserna som ges på höstterminen är:

  • Introduction to Interactive Media – en historisk översikt av området interaktiv media samt en introduktion till aktuella områden som sociala medier, web 2.0, transmediala upplevelser och speldesign.
  • Design Theory and Methods – En introduction till vetenskapsområdet designteori där vi diskuterar frågor som: vad är god design? Hur kan man forska i design? Vad är kreativitet?
  • Interaction design: Patterns and Sketching – en praktisk kurs där vi introducerar och arbetar med metoder för idégenerering och konceptualiseringar med hjälp av prototyper och skisstekniker.
  • Interaction design: Project Management – En praktisk kurs om produktion av interaktiva medier där vi tittar på frågor som projektledning och
  • Interactive Media Design Topic – Ett valbart fördjupningsområde.

Vårterminen består av ett större självständigt arbete med fokus på designorienterad forskning. Detta innebär att ansatsen är att "utforska genom att göra". En del av magisterabetet kommer därmed bestå av ett praktiskt designprojekt. Det slutgiltiga resultetet blir en forskningsartikel baserad i det praktiska arbetet.