Om Södertörns högskola / Institutioner

Polisutbildningen

Grafiskt element för polistubildningen.Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Utbildningsexpeditionen MD579

Kultur och lärande, Lärarutbildningen och Polisutbildningen

Lämna och hämta dina tentor

På utbildningsexpeditionen lämnar och hämtar du dina skrivna tentor. Ibland gör du dock detta digitalt, till exempel via kurswebben, så läs instruktionen från läraren noga. I de flesta fall lägger sekreterarna ut ett meddelande på kurswebben när du kan hämta din rättade tenta. Se till att du har med dig SH-kort eller giltig legitimation!

Öppettider

Måndag-torsdag 12:30-15:00

Blanketter

Blanketter hämtas tillvidare hos administrationen i MC3, boka gärna tid med oss när du vill hämta ut blanketter. Du når oss bäst via mail: polisutbildning@sh.se

Expeditionen är stängd

Expeditonen är stängd 13/4, 14/4, 17/4, 1/5, 16/5, 23/5, 25/5, 6/6 och 23/6.