Om Södertörns högskola / Institutioner

Kultur och lärande

Interiör från Södertörns högskola

Inom Institutionen för kultur och lärande arbetar lärare och forskare i stor utsträckning över ämnesgränserna.

Institutionen består av ämnena engelska, estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, praktisk kunskap, retorik och svenska.  Centrum för praktisk kunskap samt Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett institution. Där arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Utbildningsexpeditionen MD579

Välkommen till Utbildningsexpeditionen!

Om du behöver ämnesspecifik hjälp rekommenderar vi dig att först mejla ditt ämne, Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Lämna och hämta dina tentor

Hemtentor och andra inlämningar lämnar och hämtar du här. Ibland gör du dock detta digitalt, till exempel via studiewebben, så läs instruktionen från läraren noga. I de flesta fall lägger sekreterarna ut ett meddelande på studiewebben när du kan hämta din rättade tenta. Se till att du har med dig SH-kort eller giltig legitimation och att du vet vad kursen heter! Även salstentor hämtar du ut här.

Blanketter

I brevlådan utanför expeditionen kan du kan också lämna särskilda blanketter om dispens, studieavbrott, studieuppehåll, examen och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Blanketterna finner du i bokhyllan utanför expeditionen. Du kan också titta på studiewebben.

Kontakta Studentservice för allmäna frågor

Har du enklare frågor om utbildning och antagning kan de ofta besvaras av Södertörns högskolas informationstjänst Studentservice. Studentservice når du på telefon 08-608 32 00 och e-post studentservice@sh.se. Studentservice har öppet helgfria vardagar året om klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00.

För mer specifika frågor som rör din utbildning, till exempel dispensärenden eller betyg,  ber vi dig kontakta sekreteraren för ditt ämne eller program. Kontaktuppgifter finns till höger.

Studie- och karriärvägledare

Vill du diskutera ditt studieval eller din studiesituation kan du kontakta den studie- och karriärvägledare som är kopplad till ditt program eller ämne. Läs mer här!

Öppettider


Måndag-torsdag 12.30-15.00

fredag 12.00-13.00

OBS! Stängt 15/3, 29/3, 30/3, 2/4, 17/4, 30/4, 1/5, 10/5, 11/5, 15/5, 6/6, 22/6

Kontakta ditt ämne/utbildning

Kultur och lärande (IKL):
Den praktiska kunskapens teori
Engelska
Estetik
Filosofi
Genusvetenskap
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Pedagogik
Retorik
Svenska

Lärarutbildningen
lararutbildning@sh.se
08-6084642, må-to 12.30-14.00 (endast frågor rörande lärarutbildningen!) 
OBS! Den 19:e oktober och 31:a oktober är hela administrationen på utbildning och telefontiden är inställd dessa dagar.


Polisutbildningen:
polisutbildning@sh.se