Om Södertörns högskola / Institutioner

Historia och samtidsstudier

Interiör från Södertörns högskolaVid vår institution söker vi sambanden mellan det förflutna och dagens samhällen. Genom studiet av materiella lämningar, kulturella fenomen, religiösa föreställningar och praktiker, politiska idéer och historiska skeenden undersöker vi hur människor har organiserat, och organiserar, sina samhällen, sina föreställningsvärldar, sin miljö och sina liv. Hur skapas, vidmakthålls och förändras våra villkor som kultur- och samhällsvarelser?

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom ämnena arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Här verkar också två centrumbildningar, MARIS som utforskar Östersjöområdets maritima lämningar, och Samtidshistoriska institutet, som tvärvetenskapligt studerar samtidens politik och processer.

Utbildningsexpedition MD 5

Utbildningsexpedition MD 5 tillhör Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Institutionen för historia och samtidsstudier. Här träffar du oss som arbetar med administration av de två institutionernas utbildningar.

 
På utbildningsexpeditionen kan du få hjälp med att:

  • Hämta och lämna studieadministrativa blanketter för bland annat studieuppehåll/studieavbrott och tillgodoräknande, det går även bra att mejla institutionssekreteraren direkt om detta (se kontakuppgifter till höger).
  • Få Ladokutdrag -resultatintyg och/eller registreringsintyg, det går även bra att mejla institutionssekreteraren direkt om detta (se kontaktuppgifter till höger).
  • Lämna in hemtentor och uppgifter, samt hämta ut tentor som du har skrivit. Du måste visa SH-kort eller id-handling för att få kvittera ut din tenta. Tentorna sparas i två år från tentamenstillfället.

Ämnes- och programspecifika frågor

  • För specifika frågor gällande dina studier kontakta din institutionssekreterare. Se kontaktuppgifter till höger.
     

Studie- och karriärvägledning

Vill du diskutera ditt studieval eller din studiesituation kan du kontakta den studie- och karriärvägledare som är kopplad till ditt program eller ämne på Studie- och karriärvägledningen.  
 

Studentservice

Har du enklare frågor om utbildning och antagning kan de ofta besvaras av Södertörns högskolas informationstjänst Studentservice.

Studentservice når du på telefon: 08-608 32 00 och e-post: studentservice@sh.se.

Kontaktuppgifter

europaprogrammet@sh.se - europaprogrammet 
religion@sh.se - religionsvetenskap 
arkivvetenskap@sh.se - arkivvetenskap 
etnologi@sh.se  - etnologi
historia@sh.se - historia
arkeologi@sh.se - - arkeologi 
idehistoria@sh.se - idéhistoria
medieteknik@sh.se - medieteknik
naturochmiljo@sh.se - biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och internationellt samarbete
turism@sh.se - turismprogrammet och turismvetenskap
ikf@sh.se - programmet interkulturellt företagande

Öppettider

Utbildningsexpeditionen hittar du på plan 5 (entréplan) i D-flygeln, Moas båge.

Besökstider: Måndag–torsdag klockan 12.30–15.00

Avvikelser i öppettider

Öppettider sommaren 2018
Vecka 23: Öppet endast tisdag 5 juni 12:30-15:00
Vecka 24: Öppet endast onsdag 13 juni 12:30-15:00
Vecka 25 – 34: 18 juni – 26 augusti Stängt
Vecka 35: 27 augusti – 2 september Måndag – Torsdag 12:30–15:00
Vecka 36: 3 september – 9 september (Terminsstart) Måndag – Torsdag 12:30–15:00