Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Studier på Södertörns högskola

Södertörns högskola har utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Dessutom har vi en lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning.

60 högskolepoäng – ett läsår

På universitet och högskolor räknas studieprestationer i högskolepoäng. Ett helt studieår om 40 veckor räknas som 60 högskolepoäng. Antalet timmar i veckan som du har lärarledd undervisning varierar, men utgångspunkten är att en heltidsstuderande behöver ägna ungefär 40 timmar per vecka åt studierna. Du kan maximalt bli antagen till 45 högskolepoäng per termin och det betyder för de flesta studenter mer än heltidssysselsättning.

Utbildning på tre nivåer

Södertörns högskola erbjuder utbildning på tre nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I utbildningskatalogen presenteras högskolans kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningen på grundnivå ges i form av treåriga kandidatprogram (180 högskolepoäng) samt fristående kurser. Utbildningen på avancerad nivå ges i form av ettåriga magisterprogram (60 högskolepoäng), tvååriga masterprogram (120 högskolepoäng) samt fristående kurser. För lärarutbildningen, som är en yrkesutbildning, gäller speciella regler.

Kurser

All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett avgränsat ämne, men Södertörns högskola erbjuder också mångvetenskapliga kurser. En kurs är alltså en avslutad helhet till vilken man kan antas och vars poäng kan ingå i en examen. Istället för att välja att studera på ett program kan du läsa kurser och själv kombinera dessa till en examen. Vilka huvudområden som Södertörns högskola har examensrätt i samt vilka krav olika examina ställer kan du läsa mer om under Examen.

De flesta kurser omfattar 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng och du söker normalt kurser för en termin i taget. Några av kurserna på grundnivå ges sommartid. Varje kurs innehåller minst en examination som kan vara av olika slag. Hur många högskolepoäng varje examination omfattar och hur ofta du examineras varierar mellan olika kurser. Många kurser i högskolans utbildningsutbud bygger på varandra och du måste därför läsa A-kursen i ett ämne för att bli behörig till B-kursen och så vidare. Vid respektive kurs framgår vilka särskilda förkunskapskrav du måste uppfylla för att vara behörig till kursen.

En kurs delas oftast in i delar som kallas moment. Momenten examineras separat, men kan normalt sett inte ingå i examen annat än som en del av en kurs. Till exempel ingår fyra moment i A-kursen inom Nationalekonomi. Då alla fyra moment är godkända är också hela kursen godkänd och slutbetyg kan delas ut.

Program

Ett program är sammansatt av olika kurser som har valts ut för att ge en viss kunskapsgrund. Undervisningen planeras i de flesta fall av lärarlag vilket borgar för mångvetenskaplighet, bredd och djup. Programmen på grundnivå är treåriga och leder till en kandidatexamen inom något av högskolans huvudområden. Till många program söker och antas du redan från början till en viss inriktning. Vilket program du har studerat på framgår av examensbeviset.

Programmen på avancerad nivå är ettåriga magisterprogram eller tvååriga masterprogram. För att antas till ett program på avancerad nivå krävs att du först uppfyller kraven för en kandidatexamen. En utbildning på avancerad nivå ger inblick i aktuell forskning samtidigt som den förbereder dig för ett kommande arbetsliv. En masterexamen är även internationellt jämförbar vilket ger ökade möjligheter till såväl vidare utbildning som arbete utomlands.