Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Utvecklingsenheten för högskolepedagogik

Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning syftar till att utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Södertörns högskola. Vi vänder oss till lärare och forskare men också till administrativ personal som kan och vill arbeta med pedagogisk kvalitetsutveckling.

Vi arbetar både med ett utbud av öppna kurser och med konsultativt och verksamhetsanpassat stöd. För oss är det viktigt att hela tiden arbeta behovsorienterat med nära samspel mellan teori och praktik. Vi bistår arbetslag som vill utveckla arbetsformer för pedagogisk utveckling och planering. Detta gör vi bland annat genom att fånga upp problem och erbjuda handledning, genom att stödja pedagogiska projekt i arbetslagsform samt genom att erbjuda ämnen eller program att forma en högskolepedagogisk kurs där man utvecklar den egna praktiken i projektformat. Dessutom söker vi på olika vis stödja framväxten av högskolepedagogisk forskning. Vi arbetar också med bredare frågor som gäller högskolepedagogikens förutsättningar. Just nu utvecklar vi bland annat ett system för pedagogisk meritering. Högskolepedagogiska utv enheten arbetar också med att på olika sätt (bland annat tillsammans med IKT pedagoger och lärare) ta fram metoder för att använda studiewebben på ett sätt som stöder både smidig administration och studentcentrerade läraktiviteter.

Kontakt:
Maria Wolrath-Söderberg Tfn 08-608 40 56

Hélène Edberg

Funktionsadress: högskolepedagogiken