Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Val 2018 - aktuell forskning

På Södertörns högskola pågår forskning inom en rad områden med anknytning till aktuella frågor och företeelser i samhället. Här presenterar vi ett urval av de forskningscentrum och forskare som är aktuella inför valet i september. Ytterligare forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapHär finns ett flertal forskare med inriktning mot professionalisering och välfärdens organisering. Vi utgår från personalens perspektiv och intresserar oss för det som kallats fronesis eller förtrogenhetskunskap (omdöme, klokskap) och hur den relaterar till manualisering, byråkratisering och evidensbasering. Vi har fokus på mellanmänskliga yrken och kunskaper inom bland annat vård, omsorg och skola.

Förvaltningsakademin

Bengt JacobssonProfessor Bengt Jacobsson forskar om reformer, styrning och organisatorisk förändring. Han har studerat hur politiker både försöker styra sin förvaltning och samhällets utveckling. Särskilt har han intresserat sig för europeiseringen och globaliseringens betydelse för politikernas styrförmåga.

 

Miljövetenskap

Michael GilekDocent Michael Gilek forskar om Östersjöns miljö och en mer hållbar förvaltning av havet och dess resurser. Aktuella forskningsprojekt rör hantering av övergödning, miljögifter och andra storskaliga miljöproblem och risker, samt om Östersjöländernas havsplanering kan bidra till FN’s hållbarhetsmål för hav och marina resurser. Ytterligare ett forskningsintresse rör vetenskapsförnekelse och andra fördröjningsmekanismer i miljömålsarbetet .

Nationalekonomi

Professor MaMats Bergmants Bergman forskar bland annat om offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avreglering i allmänhet, kundval och upphandling i välfärdssektorer, "marknaden" för äldreomsorg, reglering av branscher som tele och el och apotek.

 

Pedagogik

Lovisa BergdahlFil dr Lovisa Bergdahl forskar om skolans fostrans- och värdegrundsarbete där huvudfrågan är – vad händer med fostransuppdraget i kunskapskrisen? Hon driver också ett EU-finansierat samverkansprojekt inom ERASMUS+ som involverar undervisande lärare i Sverige, Grekland och Irland som arbetar med integration av nyanlända, också detta med fokus på etik, demokrati och värdegrundsfrågor.

Christina Rodell OlgacDocent Christina Rodell Olgaç forskar om romernas skol- och utbildningssituation med fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse och interkulturella läroprocesser ofta i samverkan med romska lärare. Hon utvecklar en lärarutbildning mot romani chib och tillsammans med fil.mag. Angelina Dimiter-Taikon leder hon två romska brobyggarutbildningar, mot skolan samt mot socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Religionsvetenskap

David ThurfjellProfessor David Thurfjell forskar om social mobilisering och religiös väckelse bland romer i Europa och muslimer i Iran. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om förändringar i synen på religiöst ledarskap inom shi'itisk islam. Han är också aktiv i debatten om humanioras roll och framtid i Sverige, och Södertörns högskolas representant i tankesmedjan Humtank.

 

Samtidshistoriska institutet

Torbjörn NilssonProfessor Torbjörn Nilsson forskar om svensk politik, ofta med nordiskt perspektiv. 2014 utkom Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014. Andra områden är Moderaternas historia och det pågående projektet Demokratins drivkrafter, om Sverige och Finland under hundra år. Han deltar även i olika arrangemang kring demokratins genombrott i Sverige, också det för hundra år sedan.

Kjell ÖstbergProfessor Kjell Östberg är expert svensk inrikespolitik i ett samtidshistoriskt perspektiv och på svensk socialdemokrati. Han är huvudförfattare till den avslutande delen av Norstedts svenska historia, perioden från 1965 och har skrivit en biografi över Olof Palme. Just nu studerar han var som hänt med det svenska folkrörelsepartiet och förhållandet mellan demokrati och sociala rörelser.

 

Statsvetenskap

Nicholas AylottDocent Nicholas Aylott forskar bland annat om svensk partipolitik, särskilt partiorganisation, partistrategier och partiledarskap, och även i jämförande europeiskt perspektiv.Joakim EkmanProfessor Joakim Ekman forskar bland annat om politiskt deltagande och politisk socialisation, samt den svenska skolans roll som en förmedlare av demokratiska värderingar och förhållningssätt.

 

Karl Magnus JohanssonProfessor Karl Magnus Johansson forskar om regeringar/statsministrar, politisk kommunikation, politiska partier och deras transnationella samarbete, EU, europeisk integration och politik, samt europeisering, av nationell politik i olika avseenden och särskilt av politiska institutioner.

 

Ann-Cathrine JungarDocent Ann-Cathrine Jungars forskning rör sig i fältet demokrati, politiska partier och institutioner. För närvarande forskar hon om högerpopulistiska partier i Europa - och särskilt Norden. Ideologi, organisation och transnationella kontakter är särskilt intressant.