Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Val 2014 - aktuell forskning

På Södertörns högskola pågår forskning inom en rad områden med anknytning till aktuella frågor och företeelser i samhället. Här presenterar vi ett urval av de forskningscentrum och forskare som är aktuella inför valet i september. Ytterligare forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapHär finns ett flertal forskare med inriktning mot professionalisering och välfärdens organisering. Vi utgår från personalens perspektiv och intresserar oss för det som kallats fronesis eller förtrogenhetskunskap (omdöme, klokskap) och hur den relaterar till manualisering, byråkratisering och evidensbasering. Vi har fokus på mellanmänskliga yrken och kunskaper inom bland annat vård, omsorg och skola.

Förvaltningsakademin

Bengt JacobssonProfessor Bengt Jacobsson forskar om reformer, styrning och organisatorisk förändring. Han har studerat hur politiker både försöker styra sin förvaltning och samhällets utveckling. Särskilt har han intresserat sig för europeiseringen och globaliseringens betydelse för politikernas styrförmåga.

 

Genusvetenskap

Ulrika DahlDocent Ulrika Dahl har bland annat forskat om samtidens feminism, antirasism och queeraktivism samt om jämställdhetspolitik. Just nu forskar hon om queera familjeformer och reproduktionspolitik.

 

 

Lärarutbildningen

Lovisa BergdahlLektor Lovisa Bergdahl forskar om frågor som rör skolans och lärarutbildningens politiska och etiska dimensioner, interkulturella konflikter, deliberativ utbildning, skapandet av femininitet och maskulinitet i klassrummet, bildning, och pedagogikens idéhistoria. Hon är också en flitig föredragshållare, debattör och moderator.​

Miljövetenskap

Michael GilekDocent Michael Gilek forskar på Östersjöns miljö och dess förvaltning. Aktuella forskningsprojekt rör förvaltning av miljörisker kopplade till exempel till övergödning och miljögifter samt frågor kring hur den marina planeringen i Östersjön kan förbättras. Ytterligare ett forskningsintressen rör vetenskapens betydelse i miljömålsarbetet och hur vetenskaplig osäkerhet kan hanteras.


Nationalekonomi

Professor MaMats Bergmants Bergman forskar bland annat om offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avreglering i allmänhet, kundval och upphandling i välfärdssektorer, "marknaden" för äldreomsorg, reglering av branscher som tele och el och apotek.

 

Pedagogik

Christina Rodell OlgacDocent Christina Rodell Olgaç forskar om romernas skol- och utbildningssituation med fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse och interkulturella läroprocesser ofta i samverkan med romska lärare. Hon utvecklar en lärarutbildning mot romani chib och tillsammans med fil.mag. Angelina Dimiter-Taikon leder hon två romska brobyggarutbildningar, mot skolan samt mot socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Religionsvetenskap

David ThurfjellProfessor David Thurfjell forskar om social mobilisering och religiös väckelse bland romer i Europa och muslimer i Iran. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om förändringar i synen på religiöst ledarskap inom shi'itisk islam. Han är också aktiv i debatten om humanioras roll och framtid i Sverige, och Södertörns högskolas representant i tankesmedjan Humtank.

 

Samtidshistoriska institutet

Torbjörn NilssonProfessor Torbjörn Nilsson forskar om svensk politik, ofta i ett nordiskt perspektiv. Nyligen utkom Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014 om kommunalpolitiken. Har också forskat om Moderaternas historia.

 

Kjell ÖstbergProfessor Kjell Östberg är expert svensk inrikespolitik i ett samtidshistoriskt perspektiv och på svensk socialdemokrati. Han är huvudförfattare till den avslutande delen av Norstedts svenska historia, perioden från 1965 och har skrivit en biografi över Olof Palme. Just nu studerar han var som hänt med det svenska folkrörelsepartiet.

 

Statsvetenskap

Nicholas AylottDocent Nicholas Aylott forskar bland annat om svensk partipolitik, särskilt partiorganisation och partistrategier, och även i jämförande europeiskt perspektiv.Joakim EkmanProfessor Joakim Ekman forskar bland annat om politiskt deltagande och politisk socialisation, samt den svenska skolans roll som en förmedlare av demokratiska värderingar och förhållningssätt.

 

Ann-Cathrine JungarDocent Ann-Cathrine Jungars forskning rör sig i fältet demokrati, politiska partier och institutioner. För närvarande forskar hon om högerpopulistiska partier i Europa - och särskilt Norden. Ideologi, organisation och transnationella kontakter är särskilt intressant.

 

Statsvetarblogg

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

En fråga som aktualiseras i denna valrörelse är om de personer med lägst inkomster fått det bättre eller sämre, samt om inkomstskillnaderna eller de s.k. inkomstklyftorna ökat eller minskat i Sverige?