Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Välja sökverktyg

Ofta behöver du prova flera olika sökverktyg innan du kommer igång ordentligt med sökningen och börjar hitta relevanta vetenskapliga texter. Här får du tips på några användbara sökverktyg att börja med.

SöderScholar

Via bibliotekets sökverktyg SöderScholar når du en mängd texter: alla våra tryckta och elektroniska böcker samt de artiklar och tidskrifter vi prenumererar på. I menyn till höger om träfflistan kan du till exempel avgränsa till ”Artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer” eller ”Doktorsavhandling”. För att nå allt material hemifrån, logga in med SH-kontot (eller RKH-kontot, om du tillhör RKH). Se våra instruktionsfilmer om SöderScholar.

Genom att ta bort inställningen "Bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar" i SöderScholar kan du utöka din sökning till att omfatta material som vi inte har direkt tillgång till. SöderScholar fungerar då som ett omfattande sökverktyg för akademiskt material som till exempel Google Scholar.

Google Scholar

Google Scholar inriktar sig på att hitta akademiskt material på webben. Här får du träff på artiklar, studentuppsatser, böcker, avhandlingar, rapporter med mera. Det saknas möjlighet att avgränsa träfflistan efter publikationstyp så kom ihåg att tänka källkritiskt. Visst material finns att läsa i fulltext. Logga in med ditt SH-konto eller RKH-kontot via Fler resurser A-Ö så får du även tillgång till texter med länken Fulltext@SH.

LIBRIS

Libris är Sveriges nationella katalog med uppgifter om bland annat böcker och avhandlingar på svenska forskningsbibliotek. I menyn till höger om träfflistan finns möjligheten att avgränsa till ”Avhandlingar”. Längst ner på sidan står det vilka bibliotek som har tillgång till boken. Visst material finns att läsa i fulltext.
Se instruktionsfilm om Libris.

SwePub

I SwePub kan du söka bland artiklar, avhandlingar med mera som publicerats vid ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter, inklusive Södertörns högskola. Det finns möjlighet att avgränsa till olika typer av vetenskapliga publikationer i menyn till vänster om träfflistan. Vissa dokument kan du läsa direkt i fulltext, annars sök vidare i Libris. 

Ämnesdatabaser

Du kan behöva komplettera eller fördjupa sökandet genom att använda någon av bibliotekets många ämnesdatabaser. Dessa är tillgängliga via sidan Fler resurser A-Ö. Använd menyn till höger på den sidan för att avgränsa till resurser inom ditt ämne. Några exempel på våra databaser inom olika ämnen:

  • Business Source Premier - Ekonomi, marknadsföring och liknande 
  • ERIC - Pedagogik, utbildning och lärande
  • Gender Studies Database - Genusvetenskap 
  • PsycINFO - Psykologi, beteendevetenskap och närliggande områden

Här finns sökverktygen

  • SöderScholar är den stora sökrutan på bibliotekets webbsidor. För att komma åt allt material hemifrån krävs inloggning med ditt SH-konto eller RKH-konto.
  • Övriga sökverktyg hittar du via sidan Fler resurser A-Ö. Logga in hemifrån för att nå sökverktyg märkta med en nyckelsymbol. Alla sökverktyg inte är tillgängliga för både SH och RKH.