Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Vanliga frågor

Här nedan följer några av de vanligaste frågorna vi får på lärarutbildningen. Har du andra frågor får du snabbast svar om du kontaktar lararutbildning@sh.se.

Ansökan och registrering

Hur ansöker jag?

Vilka intyg behövs när jag ansöker till de erfarenhetsbaserade programmen?

Hur registrerar jag mig?

Blir jag automatiskt kallad till olika kurser?

Vad gör jag om jag inte är behörig?

Studier

Är det mycket schemalagd undervisning?

Hur lång rättningstid är det på tentor och omtentor?

Min tenta har inte blivit rättad i tid. Vem ska jag prata med?

Vad händer om jag söker inriktning för sent?

Jag vill studera eller genomföra min VFU utomlands. Hur gör jag?

Jag har en funktionsnedsättning. Vad finns det för stöd?

Varför står min kurs under Ej avslutade kurser i Ladok på webb, trots att jag har fått betyg i alla delkurser?

Studieuppehåll, byte av inriktning, byte av studieort

Jag är osäker på mitt studieval. Vem kan jag kontakta för vägledning?

Jag vill byta till en annan lärarutbildning än den jag har påbörjat. Hur gör jag?

Jag ska läsa en termin på annat lärosäte, men jag vill behålla min plats på Södertörns lärarutbildning. Hur gör jag?

Jag studerar vid en annan högskolas lärarutbildningar. Kan jag byta till lärarutbildningen på Södertörns högskola?

Jag vill ta ett studieuppehåll. Hur gör jag?

Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier?

Tillgodoräknanden

Jag vill tillgodoräkna mig en kurs på lärarutbildningen. Hur gör jag?

Kan jag tillgodoräkna mig delar av en annan lärarutbildning som jag har gått?

Jag har lång yrkeserfarenhet som obehörig lärare. Kan det tillgodoräknas i utbildningen?

Examen

Får jag använda min gamla kandidat-/magisteruppsats som examensarbete?

Hur gör jag för att få mitt examensbevis?

Vad ger min lärarutbildning för behörighet?

Hur får jag min lärarlegitimation?

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Frågor och svar kring VFU hittar du under Verksamhetsförlagd utbildning.

  

Ansökan och registrering

Hur ansöker jag?

Du anmäler dig via www.antagning.se. Direktlänkar finns även under respektive program.

Vilka intyg behövs när jag ansöker till de erfarenhetsbaserade programmen?

För att ansöka till ett erfarenhetsbaserat program behöver du visa intyg på att du har arbetat i minst tre år, minst halvtid, med barngrupper inom den verksamhet som ansökan gäller (förskola eller fritidshem). Det finns inga krav på anställning när utbildningen startar och du behöver inte ha arbetat under en sammanhängande period. Du kan ha haft flera arbeten samtidigt, det viktiga är att arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid under tre år.

Ett giltigt intyg ska vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Om du har ett nyss utfärdat intyg över pågående anställning kan du sakna högst 1 månad vid sista ansökningsdagen (15 oktober resp. 15 april). Det ska stå om du har arbetat heltid, deltid eller varit timanställd. För deltid eller timanställning ska omfattning anges i procent och/eller antal timmar. Det ska också framgå befattning och under vilken period du har arbetat. Intyg ska vara underskrivet av chef, personalhandläggare eller motsvarande.


Se fördjupad information i dessa dokument:

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad:

Intyg Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaser....pdf

Grundskollärare med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad:

Intyg grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad.pdf

 

Hur registrerar jag mig?

Om du har blivit antagen till en lärarutbildning vid Södertörns högskola kommer du att få ett e-postmeddelande med information om webbregistrering eller upprop för nya studenter.

Om du är befintlig student på någon av våra lärarutbildningar ska du webbregistrera dig inför varje termin. Instruktioner för hur man registrerar sig finns på din kurswebb. Webbregistrering kan bara göras om du är behörig till nästa del av utbildningen.

Blir jag automatiskt kallad till olika kurser?

Studenter på ämneslärarutbildning och grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 kallas under förutsättning att du sökt och valt inriktning i tid.

Studenter på förskollärarutbildning, grundlärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 gör inga val, utan kallas automatiskt till registrering inför varje termin.

Ovanstående gäller under förutsättning att du följt studiegången för din kull utan studieuppehåll eller liknande samt att eventuella behörigheter inför nästkommande termins kurs(er) är uppfyllda vid terminsstart.

Om du är osäker på vilken kull du följer, kontakta din programsekreterare på lararutbildning@sh.se.
Ange alltid namn, personnummer och program.

Vad gör jag om jag inte är behörig?

Som programstudent är det viktigt att du uppfyller behörighetskraven inför varje termin. Om du inte uppfyller behörighetskraven efter vår granskning får du ett meddelande från programsekretariatet där du
uppmanas att ansöka om dispens från behörighetsreglerna. Det är programsamordnare som fattar beslut om dispenser.

 

Studier

Är det mycket schemalagd undervisning?

Andelen schemalagd undervisning varierar, men generellt sett är det mycket schemalagd tid på lärarutbildningen. Undervisningen är upplagd för heltidsstudier.

Hur lång rättningstid är det på tentor och omtentor?

Om det inte finns särskilda skäl ska du som student få resultat på tentamen senast 15 arbetsdagar efter examinationen. Det kan ske via utbildningsexpeditonen, direkt i Ladok, på kurswebb eller via e-post från din lärare. Inga resultat lämnas över telefon.

Min tenta har inte blivit rättad i tid. Vem ska jag prata med?

Om det inte finns någon information på kurswebben kontaktar du delkursansvarig lärare.

Vad händer om jag söker inriktning för sent?

Sena ansökningar behandlas efter ankomstdatum. Om du blir reserv eller antagen beror på platstillgång.

Jag vill studera eller genomföra min VFU utomlands. Hur gör jag?

Det finns många möjligheter för dig att studera och genomföra VFU utomlands när du studerar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola. Läs mer under Internationellt samarbete.

Jag har en funktionsnedsättning. Vad finns det för stöd?

Ta kontakt med samordnaren av stöd till studenter med funktionsnedsättning på likavillkor@sh.se, för att få information om vilka olika typer av stöd som finns och hur du gör för att få tillgång till dem.

Varför står min kurs under Ej avslutade kurser i Ladok på webb, trots att jag har fått betyg i alla delkurser?

Kurser flyttas inte automatiskt till Avslutade kurser. Utsökning för slutbetyg på hela kursen sker ungefär var tredje vecka. Slutbetyget har ingen betydelse för dina studier förrän du ska ansöka om examen. Du bör kontrollera att delkursbetyget finns i Ladok på webb efter varje avslutad delkurs.

 

Studieuppehåll, byte av inriktning, byte av studieort

Jag är osäker på mitt studieval. Vem kan jag kontakta för vägledning?

Våra studievägledare når du enklast via lu.studievagledning@sh.se. De kan svara på frågor om ditt framtida yrke, studieuppehåll eller studieavbrott. 

Jag vill ansöka till en annan lärarutbildning än den jag har påbörjat. Hur gör jag?

Sök till den lärarutbildning du önskar via www.antagning.se. Om du blir antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna vissa kurser från din gamla lärarutbildning.

Jag ska läsa en termin på annat lärosäte, men jag vill behålla min plats på Södertörns lärarutbildning. Hur gör jag?

Hämta ansökningsblankett för studieuppehåll på hyllan utanför lärarutbildningens utbildningsexpedition, MD579. Fyll i och lämna till oss eller lägg i brevlådan utanför expeditionen. Du kan också mejla till lararutbildning@sh.se så skickar vi en blankett.

Jag studerar vid en annan högskolas lärarutbildningar. Kan jag byta till lärarutbildningen på Södertörns högskola?

Det finns två olika möjligheter. Du kan alltid ansöka till den lärarutbildning du önskar via www.antagning.se. Blir du antagen kan du sedan ansöka om att få tillgodoräkna vissa kurser. Utbildningarna är ofta upplagda på olika sätt vid olika lärosäten, men om kurserna i huvudsak har samma innehåll kan du tillgodoräkna dem. Du kan läsa mer om tillgodoräknande här.

Om du vill byta till en utbildning som är mycket lik den du har påbörjat kan du ansöka till senare del av programmet. Kontakta lararutbildning@sh.se så skickar vi en blankett.

Jag vill ta ett studieuppehåll. Hur gör jag?

Boka gärna ett möte med en studievägledare innan du tar ett uppehåll. Uppehåll kan inte alltid beviljas för den period du önskar, eftersom att alla kurser inte ges varje termin. Blankett för att ansöka om studieuppehåll finns på vår utbildningsexpedition, MD579. Du kan också mejla till lararutbildning@sh.se så skickar vi den till dig.

Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier?

Boka gärna ett möte med våra studievägledare på lärarutbildningen innan du bestämmer dig för att avbryta studierna. Blankett för studieavbrott finns på vår utbildningsexpedition, MD579. Du kan också mejla till lararutbildning@sh.se. Ange alltid namn, personnummer och program.

Vill du behålla din plats på programmet men ta en paus från dina studier ska du inte ansöka om avbrott utan om studieuppehåll.

 

 

Tillgodoräknanden

Jag vill tillgodoräkna mig en kurs på lärarutbildningen. Hur gör jag?

Blankett för ansökan om tillgodoräknande finns på vår utbildningsexpedition, MD579. Ladokutdrag plus kursplaner ska bifogas för de kurser som du redan har läst och vill tillgodoräkna. Du kan läsa mer om tillgodoräknande här.

För studier i utlandet används särskild blankett. Kontakta oss på lararutbildning@sh.se så skickar vi den
till dig.

Kan jag tillgodoräkna mig delar av en annan lärarutbildning som jag har gått?

Blankett för ansökan om tillgodoräknande finns på vår utbildningsexpedition, MD579. På blanketten framgår vad du behöver bifoga till din ansökan.

Jag har lång yrkeserfarenhet som obehörig lärare. Kan det tillgodoräknas i utbildningen?

I visa fall kan yrkeserfarenhet valideras mot utbildning. Detta är en individuell bedömning som avgörs från fall till fall. Lämna in en ansökan om tillgodoräknande. För blankett, kontakta lararutbildning@sh.se..

 

Examen

Får jag använda min gamla kandidat-/magisteruppsats som examensarbete?

Om uppsatsen motsvarar kraven som anges i kursplanen för examensarbetet inom lärarutbildningen kan du ansöka om tillgodoräknande, se ovan.

Hur gör jag för att få mitt examensbevis?

Blankett för ansökan om examensbevis och mer information hittar du under Ansöka om examen. Du kan även kontakta examenshandläggaren via examen@sh.se. Markera på ditt Ladokutdrag vilka kurser du avser att ha med i din examen fördelat på Utbildningsvetenskap, Inriktningar och Specialiseringar. Det tar ungefär två månader att få sitt examensbevis. En vecka efter det att du har lämnat in din ansökan kan du kontakta centrala examensavdelningen och få ett intyg på att examensbeviset är under handläggning. 

Vad ger min lärarutbildning för behörighet?

 Se SFS 2011:326.

Hur får jag min lärarlegitimation?

Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation. Information om hur du ansöker hittar du på lärarutbildningens sida Lärarlegitimation.