Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Vanliga frågor - FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor till biblioteket. Om du inte kan hitta svaret på din fråga här eller via sidans sökruta, kontakta oss gärna. Längst ner finns samlat frågor och svar specifikt för dig som är student eller personal på Röda Korsets Högskola (RKH). Observera dock att alla övriga frågor riktar sig till alla användare.

Låna och reservera

Får jag skaffa ett lånekort hos er?
Hur gör jag för att låna en bok?
Får jag låna den här boken?
Jag har glömt mitt SH-kort/lånekort, kan jag låna ändå?
Hur länge kan jag låna boken?
Kan jag låna om boken?
Hur reserverar jag en bok?
Jag har reserverat en bok, hur vet jag när den kommit in?
Hur gör jag för att få mejl till en annan adress?
Hur gör jag om jag behöver låna talböcker?

Återlämna

Hur vet jag när boken ska vara återlämnad?
Hur lämnar jag tillbaka boken?
Vad händer om jag blir försenad med boken?
Hur betalar jag min förseningsavgift eller faktura?
Hur får jag meddelanden om försenade böcker?
Har biblioteket ett bokinkast?

Söka litteratur och skriva referenser

Hur vet jag om biblioteket har boken jag letar efter?
Men var är hyllan?
Jag hittar hyllan men inte boken!
Det står Fulltext tillgänglig, vad betyder det?
Vad gör jag när ni inte har boken i biblioteket?
Hur hittar jag vetenskaplig litteratur om mitt uppsatsämne?
Hur vet jag att en artikel är vetenskaplig?
Hur kommer jag åt bibliotekets e-resurser hemifrån?
Jag får felmeddelande: ”Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs”, varför?
Hur vet jag vilka e-resurser som är tillgängliga för mig?

Hur skriver jag referenser?

Datorer och trådlöst nätverk

Kan jag låna en dator i biblioteket?
Har ni wifi?

Skriva ut och kopiera

Hur skriver jag ut eller kopierar?
Vilken skrivare ska jag välja och var är de placerade?

Besöka

Hur bokar jag ett grupprum?
Vad är resursrummet?
Hur kommer jag till tentamenssalarna?
Vad är Studieverkstan?
Var finns toaletterna?
Vad får jag äta och dricka?
Hur är tillgängligheten i biblioteket?

Särskild information om biblioteket för studenter på Röda Korsets Högskola

Vad behöver jag göra för att kunna använda alla bibliotekets resurser?
Jag vill boka Resursrummet, hur gör jag då?
Jag vill använda en dator, går det?
Varför kommer jag inte in på wifi?
Hur gör jag för att kopiera eller skriva ut?

Särskild information om e-resurser för studenter och personal på Röda Korsets Högskola

Hur kommer jag åt e-resurser hemifrån?
Hur kommer jag åt CINAHL, EBSCO och andra databaser jag behöver?
Jag kommer inte in i databasen, varför?Låna

Får jag skaffa ett lånekort hos er?
Ja, alla som är över 16 år kan skaffa lånekort hos oss. Om du är student eller personal på Södertörns högskola (SH) skaffar du ett så kallat SH-kort via högskolans reception. Det gäller som passerkort, lånekort och kopieringskort. Studenter och personal på Röda Korsets Högskola (RKH), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) samt alla övriga som önskar bli låntagare måste komma in och visa legitimation för att få ett lånekort. RKH-studenter, se fråga Vad behöver jag göra för att kunna använda alla bibliotekets resurser?

Hur gör jag för att låna en bok?
Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater. Du kan också komma till infodisken så hjälper vi dig. E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student på SH och via ditt RKH-konto om du är student på RKH. Se mer nedan i fråga Det står "Fulltext tillgänglig", vad betyder det?

Får jag låna den här boken?
3-veckorslån, daglån och referensböcker får lånas av alla. Våra kursböcker lånas däremot bara ut till studenter och personal vid SH, RKH, SMI samt våra samarbetsbibliotek. Läs mer om lånetider på sidan Om lån och service.

Jag har glömt mitt SH-kort/lånekort, kan jag låna ändå?
Ja, om du har legitimation med dig kan vi låna ut dina böcker i infodisken.

Hur länge kan jag låna boken?
Lånetiden på kursböcker är 7 dagar. Daglån och referensböcker återlämnas före stängning samma dag. Övriga böcker har 3 veckors lånetid. Lånetiden för nedladdade e-böcker varierar mellan 1-21 dagar. Läs mer om e-resurser på sidan Om böcker och e-resurser.

Kan jag låna om boken?
Om ingen annan har reserverat boken går det i regel bra att låna om den. I första hand gör du omlån via länken Mina lån på bibliotekets startsida, men du kan också vända dig till bibliotekets infodisk eller kontakta oss via telefon, e-post eller chatt.

Hur reserverar jag en bok?
Sök upp boken i bibliotekets sökverktyg SöderScholar, klicka på knappen "Reservera denna bok" och följ instruktionerna. Missa inte sista steget "Skicka". Du får ett mejl när boken finns att hämta i vår infodisk. Daglån, referenslitteratur och tillgänglig kurslitteratur går inte att reservera.

Jag har reserverat en bok, hur vet jag när den kommit in?
Du får ett mejl till den mejladress vi har till dig. Om du är student eller personal på SH och inte gjort något eget val använder vi din SH-mejladress.

Hur gör jag för att få mejl till en annan adress?
Logga in på Mina lån och klicka på "Ändra personliga uppgifter".

Hur gör jag om jag behöver talböcker?
Är du student på SH eller RKH och har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier hjälper vi dig att få tillgång till anpassad litteratur. Läs mer på sidan Talboksservice.Återlämna

Hur vet jag när boken ska vara återlämnad?
Du får ett tryckt eller elektroniskt lånekvitto när du lånar boken. Du kan även logga in via Mina lån för att se när dina lån ska vara återlämnade.

Hur lämnar jag tillbaka boken?
I återlämningsautomaten som finns bredvid infodisken (gäller även daglån). Är biblioteket stängt kan du lämna dina böcker i bokinkastet till vänster om bibliotekets entré. Observera att daglån måste återlämnas före stängning. Fjärrlån återlämnas i infodisken. Böcker som du lånat på andra bibliotek måste återlämnas på de biblioteken och kan alltså inte lämnas här.

Vad händer om jag blir försenad med boken?
Om du inte återlämnar eller lånar om materialet i tid får du en förseningsavgift. Efter att sista krav gått ut får du även en faktura hemskickad. Har du en förseningsavgift på 100 kr eller mer alternativt en obetald faktura blir ditt lånekort spärrat. Läs mer på sidan Låneregler och förseningsavgifter.

Hur betalar jag min förseningsavgift eller faktura?
Förseningsavgifter betalas på nätet via sidan Betala förseningsavgifter eller direkt i infodisken med betalkort. Fakturor kan inte betalas i infodisken utan måste betalas till det bankgironummer eller plusgironummer som finns angivet på fakturan. Har du fått både förseningsavgift och faktura betalar du alltså dessa på två olika sätt.

Hur får jag meddelanden om försenade böcker?
Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service via e-post. Till studenter eller personal på SH används högskolans e-postadress om inte annat angetts. Studenter och personal på RKH och SMI samt övriga låntagare väljer själva, när de skaffar lånekort, vilken e-postadress som ska användas. Du ansvarar själv för att meddela oss ändrade kontaktuppgifter, förslagsvis via Mina lån.

Har biblioteket ett bokinkast?
Ja. Bokinkastet finns strax vänster om bibliotekets entré, sett utifrån.Söka litteratur och skriva referenser

Hur vet jag om biblioteket har boken jag letar efter?
Genom att söka på bokens titel i SöderScholar kan du se om biblioteket äger boken och om den finns inne. "Tillgänglig" betyder att boken finns inne. Klicka på "Placering och tillgång" för att få veta hur länge du får låna boken och var den står. Du kommer åt SöderScholar från vilken dator som helst, även hemifrån, eller från din mobil. Du kan också fråga i infodisken så hjälper vi dig.

Men var är hyllan?
När du klickar på Placering och tillgång finns information om var boken står. Det kan till exempel stå Plan 6, Hylla Ohj But. Eftersom bibliotekets entréplan är plan 5 betyder plan 6 att boken finns på bibliotekets övre plan, hylla Ohj. På hylla Ohj letar du dig fram i bokstavsordning till But. I varje post finns också en länk till en karta som hjälper dig att hitta hyllan.

Jag hittar hyllan men inte boken!
Har du tur så har boken nyligen kommit tillbaka och står fortfarande på en återlämningsvagn till höger om återlämningsautomaten. Det kan också vara så att någon redan använder boken men ännu inte hunnit låna den. Boken kan stå felplacerad, eller den kan helt enkelt vara borta. Vänd dig gärna till infodisken så hjälper vi dig att leta.

Det står "Fulltext tillgänglig", vad betyder det?
Boken är en e-bok. Om du redan är inloggad på någon av datorerna på biblioteket eller övriga SH-campus kommer du åt boken utan vidare inloggning. För tillträde utanför campus, se fråga Hur kommer jag åt bibliotekets e-resurser hemifrån? Externa låntagare är välkomna att låna ett gästkonto i infodisken och kan därefter läsa boken vid en stationär dator i biblioteket.

Vad gör jag när ni inte har boken i biblioteket?
Prova att söka i den nationella katalogen Libris. Hittar du något av intresse kan du beställa ett fjärrlån så länge boken inte finns på något bibliotek i Stockholmsområdet. Fjärrlån inom Norden är gratis. Det går också bra att lämna ett inköpsförslag om du tycker att det är en bok som vi borde ha. Vi fjärrlånar inte titlar för att våra exemplar för tillfället är utlånade.

Hur hittar jag vetenskaplig litteratur om mitt uppsatsämne?
Ett tips är att börja din sökning i SöderScholar. I menyn till höger om träfflistan kan du välja att begränsa dina träffar till exempelvis "Doktorsavhandlingar" eller "Artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer". Missa inte heller BrowZine, en tjänst där du hittar alla e-tidskrifter biblioteket tillhandahåller. Den når du genom att klicka på E-tidskrifter under sökrutan på bibliotekets startsida. I vissa fall kan du behöva komplettera eller fördjupa sökandet genom att använda någon av bibliotekets ämnesinriktade sökverktyg som nås via Fler resurser A-Ö, eller få personlig sökhandledning av en bibliotekarie. Fråga i infodisken eller läs mer på sidorna Sök- och skrivhandledning.

Hur vet jag att en artikel är vetenskaplig?
Det här är en vanlig uppgift på universitet och högskolor. På sidan Kritiskt värdera texter får du råd om hur du bedömer källors vetenskaplighet.

Hur kommer jag åt bibliotekets e-resurser hemifrån?
Studenter och personal vid SH och studenter och personal vid RKH kan komma åt våra e-resurser utanför campus. Studenter och personal på SH loggar in med SH-konto följt av @suni.se och studenter och personal på RKH använder sitt RKH-konto, fölljt av @rkh.se. Observera att tillgången till e-resurser skiljer sig mellan SH och RKH. Se sidan Fler resurser A-Ö för information om databaser och tillträde. Alla användare utanför SH och RKH är välkomna till biblioteket för att använda våra e-resurser på plats.

Jag får felmeddelande: ”Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs”, varför?
I databaslistan finns resurser som är tillgängliga för både RKH och SH. En del är tillgängliga för bägge högskolorna, en del bara för den ena. Du har klickat på en resurs som din skola inte har tillgång till. Se nästa fråga.

Hur vet jag vilka e-resurser som är tillgängliga för mig?
Titta i databaslistan Fler resurser A-Ö. Du har tillgång till de resurser som är märkta med din högskolas logga. För att se om du har tillgång till en specifik e-bok/tidskrift är det enklast att söka upp titeln i SöderScholar och klicka på ”Läs fulltext” och logga in. Har du inte tillträde får du meddelande ”Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs”.

Hur skriver jag referenser?
Det finns olika system för att skriva referenser. På bibliotekets sida Referensguider får du råd om Harvard, Oxford och APA, referenssystem som används vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola.Datorer och trådlöst nätverk

Kan jag låna en dator i biblioteket?
Det finns arbetsplatser med datorer runtom i biblioteket, i huvudsak på plan 6. Studenter på SH och RKH kan även låna bärbara datorer i infodisken. Bärbara datorer utrustade med särskilda hjälpprogram finns att låna för talbokslåntagare. RKH-studenter: Observera att i nuläget går alla bibliotekets datorer endast att använda med det SH-konto för RKH-studenter som tidigare behövde hämtas ut. IT-avdelningen arbetar på en lösning med RKH-konto. Externa besökare kan få ett tillfälligt gästkonto till våra stationära datorer, giltigt under dagen. Gästkontot hämtas ut i infodisken mot uppvisande av giltig legitimation. 

Har ni wifi?
Ja. Studenter och personal på SH kan använda både Eduroam (rekommenderat) och SHGuest. Mer information finns på Södertörns högskolas sida Trådlöst nätverk. Studenter och personal på RKH kan använda Eduroam med sina inloggningsuppgifter från RKH. Mer information finns på RKH:s självbetjäningsportal. Gästbesökare på högskolan kan få tillfälliga behörigheter till det trådlösa nätverket på SH:s Kontakt- och MedieCenter mot uppvisande av giltig legitimation.Skriva ut och kopiera

Hur skriver jag ut eller kopierar?

  • För studenter och personal på SH fungerar SH-kortet som utskrifts- och kopieringskort. Studenters kort är på förhand laddade med 100 kronor. För att kopiera mer måste du ladda pengar på kortet. Instruktion finns på Studiewebben under rubriken Utskrifter/Print.
  • RKH-studenter hämtar och betalar utskrifter i infodisken och kan låna kopieringskort över dagen. Observera att billigare utskrifter och kopior kan göras på RKH.
  • Övriga besökare kan skriva ut från ett tillfälligt gästkonto eller låna ett kopieringskort över dagen. Fråga i infodisken.

Vilken skrivare ska jag välja och var är de placerade?
SH-studenter väljer PaperCut som skrivare. Gå till någon av alla skrivare på SH eller biblioteket och välj skrivare genom att "blippa" ditt kort mot läsaren på någon av skrivarna. Bibliotekets skrivare och kopiatorer hittar du i rum UB 515 på plan 5 samt i UB 614 på plan 6. Färgskrivare och färgkopiator hittar du i UB 614. Utskrifter av RKH-studenter och övriga besökare kommer till skrivare bakom bibliotekets infodisk och betalas med betalkort vid utlämning. Läs mer på sidan Utskrifter och kopiering.Besöka

Hur bokar jag ett grupprum?
Vi har tio grupprum i biblioteket som studenter vid SH och RKH kan boka genom att följa länken Boka grupprum på startsidan. Logga in med ditt SH-konto.

Vad är resursrummet?
Resursrummet UB 523 ligger på plan 5 i biblioteket och är till för dig som är student på SH eller RKH och har en funktionsnedsättning. Rummet är utrustat med läs-TV, skanner, skrivare och två datorer med olika stödprogram. Läs mer på sidan Talboksservice.

Hur kommer jag till tentamenssalarna?
Tentamensalarna UB 717 och UB 701 ligger på plan 7 i biblioteksbyggnaden, ovanför biblioteket. Om du behöver komma in i salarna när biblioteket har stängt kan du använda ingången på husets baksida (vid gräsmattan).

Vad är Studieverkstan?
I Studieverkstan kan du som är student på SH eller RKH få handledning i skrivande, talande och läs- och studieteknik av lärare från SH. Studieverkstan ligger på plan 5 i biblioteket. Läs mer på sidan Studieverkstan.

Var finns toaletterna?
Toaletter finns på plan 5 och plan 6 i biblioteket. På plan 5 finns en tillgänglighetsanpassad toalett (handikapptoalett) som även har skötbord. Fråga gärna i infodisken om du inte hittar.

Vad får jag äta och dricka?
Frukt, godis och dryck får du ha med dig in i biblioteket under förutsättning att du slänger allt skräp efteråt. Mat får du däremot äta på de olika kaféer, restauranger och studentpentryn som finns kring campus.

Hur är tillgängligheten på biblioteket?
Information om tillgänglighet hittas på sidan Tillgänglighet och lokaler.


 

Särskild information om biblioteket för studenter på Röda Korsets Högskola

Vad behöver jag göra för att kunna använda alla bibliotekets resurser?
Kom till bibliotekets infodisk och visa legitimation. Då får du ett lånekort.

  • Lånekortet behöver du för att kunna låna fysiska böcker och bärbara datorer. Lånekortsnumret behövs dessutom som inloggning, tillsammans med ditt efternamn, när du vill reservera eller låna om böcker via Mina sidor. Som student på RKH får du låna alla böcker på biblioteket.
  • Ditt RKH-konto behöver du för att komma åt databaser och e-böcker. På sidan Fler resurser A-Ö kan du se vilka databaser du som är RKH-student har behörighet till. RKH-kontot behövs också för att kunna boka bibliotekets grupprum. 

Jag vill boka Resursrummet, hur gör jag då?
Du som behöver tillgång till Resursrummet, mejla talbok@sh.se så hjälper vi dig. Mer information om Resursrummet hittar du på sidan Talboksservice.

Jag vill använda en dator, går det?
Ja, men i nuläget förutsätter det att du har ett tidigare utfärdat SH-konto för RKH-studenter. Se fråga Kan jag låna en dator i biblioteket?

Varför kommer jag inte in på wifi?
Kontrollera att det nätverk du försöker ansluta till är Eduroam. Mer information om trådlöst nätverk för RKH-studenter finns på RKH:s hemsida

Hur gör jag för att kopiera eller skriva ut?
Se information på sidan Utskrifter och kopiering.Särskild information om e-resurser för studenter och personal på Röda Korsets Högskola

Hur kommer jag åt e-resurser hemifrån?
Utanför biblioteket, alltså även på RKH, behöver du logga in för att komma åt e-resurser. Det finns två sätt:

  • Alternativ 1: Sök i SöderScholar, till exempel på en särskild bok, en databas eller namnet på en tidskrift. När du hittar något du är intresserad av klickar du på titeln och loggar in i den ruta som kommer upp. Använd ditt RKH-konto följt av @rkh.se, samt lösenord.
  • Alternativ 2: Gå till sidan Fler resurser A-Ö (hittas under sökrutan) för att nå databaslistan. Klicka på den databas du är intresserad av. Logga in enligt ovan. I listan ser du direkt vilka resurser du har tillträde till. Observera att en del resurser inte kräver inloggning.

Hur kommer jag åt CINAHL och andra databaser jag behöver?
Om du letar efter en specifik databas är det förmodligen enklast att gå till bibliotekets databaslista Fler resurser A-Ö. Klicka på databasen och logga in med ditt RKH-konto följt av @rkh.se.

Jag kommer inte in i databasen, varför?