Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Anmälan

Anmälan till kurser och program görs via antagning.se. Där hittar du också närmare information om hur du anmäler dig.

Anmälan

Du anmäler dig till både kurser och program via en nationell anmälningsportal på antagning.se. Där skapar du ett användarkonto och söker fram de kurser och program som du är intresserad av. Därefter prioriterar du anmälningsalternativen – det du helst vill läsa placerar du först och så vidare. Läs instruktionerna där mycket noga. Eftersom du bara kan antas till 45 högskolepoäng är det viktigt hur du prioriterar utbildningarna! När du har skapat ett användarkonto skickas en pinkod till din folkbokföringsadress. Med pinkoden bekräftar du din användaridentitet och därefter kommer du på antagning.se att kunna följa din anmälan, läsa kontrollbesked samt läsa och svara på antagningsbeskedet. Du som har sökt via studera.nu tidigare ska inte skapa ett nytt konto utan använda samma lösenord som tidigare.

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum. Aktuella datum för denna och kommande termin hittar du på antagning.se. Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Skyddade personuppgifter

Du som har sekretessmarkerade personuppgifter kan läsa på antagning.se om hur du ska gå tillväga.

Endast en anmälan

Du gör bara en anmälan även om du söker både program och kurser och även om du söker till flera olika högskolor/universitet. När du antagits till 45 högskolepoäng stryks du från lägre prioriterade alternativ så det är viktigt hur du prioriterar alternativen i din anmälan. Du kan till exempel antas till en heltidsutbildning på 30 högskolepoäng samt ytterligare en kurs om 15 högskolepoäng alternativt två om 7,5 högskolepoäng. Att läsa 30 högskolepoäng per termin räknas som heltidsstudier och att antas till ett program på helfart räknas som att antas till 30 högskolepoäng.

Bild med studenter i biblioteket.

Vad ska bifogas anmälan?

För att din anmälan ska kunna bedömas behövs vidimerade kopior av gymnasiebetyg eller motsvarande samt eventuellt andra handlingar för behörighetsprövning och meritvärdering. Slutbetyg som rapporterats till den nationella betygsdatabasen samt högskoleprovsresultat hämtas automatiskt. Även akademiska meriter som rapporterats till Ladok hämtas när du gjort din anmälan. Betyg från komvux, intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in i samband med din anmälan.

Du kommer att kunna logga in och se dina registrerade meriter på antagning.se efter att du har bekräftat din användaridentitet. De uppgifter som rör din anmälan samt preliminära bedömningar meddelas dig även i så kallade kontrollbesked. Om du anmält dig på webben får du ett meddelande per e-post om att du ska logga in på antagning.se och kontrollera uppgifterna. Om du anmält dig per post får du kontrolluppgifterna i ett brev. Läs kontrolluppgifterna noga för att se om några uppgifter saknas! I kontrollbeskedet framgår vilket datum du senast ska skicka in de handlingar som eventuellt saknas. Du behöver bara skicka in handlingar som inte redan finns i registret. Handlingarna ska skickas till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 ÖSTERSUND

Arbetslivserfarenhet

Du styrker arbetslivserfarenhet genom tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren. På intyget skall följande framgå: När tjänsten påbörjades, avslutades eller om den är pågående samt omfattning. Intyget skall vara daterat samt underskrivet av arbetsgivaren. Anställningsavtal godtas ej.

Du sänder kompletteringarna (tjänstgöringsintyget) till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 ÖSTERSUND

Hitta din utbildning – Anmälan