Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Våra profiler

Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler, Interkulturalitet och Bildning

Interkulturell profil

Interkulturalitet speglar ett intresse för och ett fokus på mångfald i historia och samtid, samt dess förutsättningar och konsekvenser. Begreppet rymmer en förhoppning och en förväntan på utbildningssystemet och lyfter fram möjligheter till ömsesidigt utbyte mellan människor och grupper med skilda kulturella erfarenheter och bakgrunder, samt omvandlande möten mellan individer i olika utbildningskontexter. I filen nedan kan du läsa mer om vår interkulturella profil och hur den genomsyrar våra program. 

Interkulturella profilen

JordgloberLeksakerElever

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör att den personliga utvecklingen och mognaden hos förskollärare och lärare blir särskilt viktig. För att utveckla din förmåga till förståelse av andra - och dig själv - ger programmen dig rika tillfällen till möten med människor med olika bakgrund, och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap. Bildning innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och även din egen utveckling. Förmåga till självreflektion är en färdighet som du kommer att öva kontinuerligt under hela din utbildningstid.

Lärarutbildningens bildningsprofil