Om Södertörns högskola / Ämnen

Idéhistoria

IdéhistoriaVi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Idéhistoria handlar om att förstå vår samtid. Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Innehållet i undervisningen

Idéhistorien gör att du förstår nuet.

Vi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss att den är. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna, oftast utan att vi ens är medvetna om det – vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit vår tids oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de, vad betyder de, vilka var alternativen?

Idéhistorien ger allmänbildning. Det sägs att en klassiker är en bok som ingen har läst men alla skulle vilja ha läst. Vi läser dem. Redan på grundkursen ingår utdrag ur klassiska texter, självständig läsning av originaltexter är en stor del av studierna på högre nivåer, och i fortsättningskursen ingår en särskild kurs där vi läser klassiker som till exempel Marx och Kant.

Idéhistorien lär dig se på djupet. Tänk på alla begrepp som de flesta använder utan att veta riktigt vad de står för: liberalism och konservatism, kolerisk och melankolisk, upplysning och postmodernism, bildning, det öppna samhället...   Vi går tillbaka till källorna och tar reda på vad begreppen står för.

Idéhistorien ställer de stora frågorna. Vad är det goda livet? Vilka skyldigheter har medborgarna mot staten och staten mot medborgarna? Vad kan vi veta och hur ska vi handla? I alla tider har människor grubblat över frågor som saknar enkla svar. Vi följer idéerna och debatterna från antiken till vår tid.