Om Södertörns högskola / Ämnen

Idéhistoria

IdéhistoriaVi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Idéhistoria handlar om att förstå vår samtid. Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Idéhistoria på Södertörns högskola

Södertörn är en ung högskola. Här finns sammanlagt cirka 10 000 studenter - tillräckligt många för att skapa en bra stämning men inte så många att man som student känner sig anonym. Våra studenter berättar ofta att de känner en stor gemenskap och att det är lättare att få kontakt med lärarna här än vid de stora universiteten.

De som väljer att fortsätta att läsa idéhistoria och skriva uppsatser kommer väl att lära känna sina lärare. Vi som är lärare tycker denna nära kontakt med studenterna är mycket värdefull och rolig.

Finns det någon speciell profil i idéhistoria vid Södertörn? Flera av de forskare och lärare som finns här är inriktade på den moderna idéhistorien på 1900-talet. En av våra lärare skrev till exempel sin avhandling om sexualdebatten i Sverige på 1960-talet.

En annan specialitet är att idéhistoriskt studera föreställningar om olika utbildningar. Ett samhälles ideologi uttrycker sig ofta mycket starkt i hur man anser att människor ska utbildas. Vid Södertörns högskola finns också Samtidshistoriska institutet som ämnet samarbetar med.

Vi lägger stor vikt vid den skriftliga framställningen. Många kända idéhistoriker är skickliga på att uttrycka sig både kunnigt och medryckande. Detta är en viktig tradition som ämnet har och de som väljer att fortsätta läsa idéhistoria har möjligt att i uppsatser utveckla såväl sitt skrivande som något särskilt intresse. Många nutidsfenomen har intressanta idéhistoriska rötter.