Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43827

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43828

Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap

Program 180 högskolepoäng

En journalist befinner sig mitt i flödet av händelser som präglar dagens samhälle. Därför behöver en journalist både kunskaper om samhället och om journalistik. Spetskunskaper i samhällsfrågor efterfrågas alltmer inom dagens journalistik. Inom programmet kombineras därför journalistik och religionsvetenskap för att ge en bra grund för en samhällsinriktad journalistik.

Varför religionsvetenskap?

Det spelar ingen roll om du är religiös eller inte. Kunskaper om hur religion fungerar och uttrycker sig är idag nödvändigt för alla som arbetar med medier och kommunikation. I dagens samhälle präglas våra liv av globala flöden och migration. Religion är därför en viktig faktor såväl i vårt samhälle som i våra individuella vardagsliv.

Många som arbetar med medier idag har dock få eller inga kunskaper om religion. Vissa vill till och med tala om en slags "religiös analfabetism" inom svenska medier. Religionsvetenskap erbjuder här en politiskt och religiöst neutral plattform för förståelse och kritisk reflektion kring religion.

Religionsvetenskap som samhällskompetens

Religionsvetenskaplig inriktning ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens samtidigt som det också ger dig möjlighet att nischa dig som specialist. Bredden ligger i att religion visserligen är moral, riter och tro, men också mycket annat. Du får därför bland annat lära dig att analysera samhällelig förändring, extremism och terrorism, genus, etnicitet och mångkulturalism. Du får färdigheter i att jämföra och kritiskt reflektera kring livsåskådningar och livsstilar från olika världsdelar och tidsperioder

Som religionsvetenskapligt utbildad journalist har du därmed förmågan att analysera mänsklig kultur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på tradition och tro. Du har kunskaper inom samtidstudier av kultur och etnicitet liksom etnologer. Du har även djup förståelse av traditioner, skrifter, olika idétraditioner liksom historiker och idéhistoriker. Du har dessutom färdigheter i att analysera individer, grupper och samhälle liksom sociologer och andra beteendevetare. Allt detta ur ett globalt perspektiv, eftersom religionsvetenskap inte enbart ger dig kunskaper i de europeiska traditionerna, utan även i utomeuropeiska historieskrivningar och livsstilar, såsom muslimska och asiatiska. Som religionsvetare lär du dig att dig att växla perspektiv mellan olika traditioner i ett globalt perspektiv.

Nischad kompetens som journalist

Utöver denna breda kompetens har du även specialistkompetens inom religionsvetenskap. På detta sätt har du möjlighet att nischa dig gentemot andra som har journalistutbildning, inom ett fält där kompetens efterfrågas och behövs. Du har förmåga att använda dig av källor på ett nyanserat och kanske till och med alternativt sätt gentemot andra som inte är bekanta med religiösa fenomen. Du har färdigheter i att förstå dig på religiösa urkunder och texter. Du vet hur man får tillgång till religiösa organisationer. Du kan etablera kontakt med människor med olika slags religiös bakgrund.

Många tidigare studenter vittnar om att deras studier i religionsvetenskap gett dem ett nytt perspektiv på både samtid och historia. Som religionsvetenskapligt utbildad journalist har du en förståelse för hur religion är en integrerad del av kultur och samhällsliv. Dessutom har du inte enbart kompetens i att skildra de traditionella religiösa fenomenen. Du får även perspektiv på det sekulära samhället och dess livsåskådningar. Varför svarar du som du gör på de stora livsfrågorna? Hur tänker de som svarar radikalt annorlunda? Vilka traditioner har påverkat ditt sätt att leva? Vad innebär det att leva enligt andra traditioner?

Religionsjournalistik

Södertörns högskola har Sveriges enda utbildning i religionsjournalistik, d v s yrkesutbildning till journalist i kombination med ämnesstudier inom religionsvetenskap.

Läs mer om Religionsvetenskap

Bild med blommor på campus.