Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Vetenskaplig publicering

Södertörns högskolebibliotek arbetar alltmer med publiceringsfrågor: stöd till högskolans publikationsverksamhet och bokutgivning, tidskriften Baltic Worlds, publikationsdatabasen DiVA, öppen tillgång till forskningspublikationer samt bibliometri.

Vetenskaplig publicering kan ske på flera olika sätt och specifika publiceringskrav från forskningsfinansiärer och lärosäten är vanliga. Forskningsfinansiärer brukar premiera internationell publicering, för att nå fler forskare och bekräfta Sveriges position inom det internationella forskarsamhället. I och med internet har även kraven på allmän och öppen tillgång till forskningsresultat över webben ökat, så kallad open access-publicering.

Södertörns högskola har en policy för elektronisk publicering. Du kan läsa mer om detta under våra sidor om hur man kan publicera open access.

Forskningsutvärdering

Forskningsutvärdering är ett snabbt växande område, där publikationsstatistik och bibliometriska analyser ingår. Resultaten av utvärderingarna används inför framtida forskningsmedelansökningar och tjänstetillsättningar. Även lärosäten och institutioner kan utvärderas, både på nationell och internationell nivå.

Kontakt

Biblioteket erbjuder rådgivning i publiceringsfrågor för doktorander och forskare, vänligen kontakta:

publications@sh.se