Om sanningen ska fram – på Södertörns högskola

Ta del av samtal och fllmer från fredsveckan på Södertörns högskola: "Om sanningen ska fram"

Studentens kompetens - en resurs

Engagemang för både samhälle och individ

Forskare som problemlösare

Vi hjälper ditt företag, myndighet eller organisation med vetenskapliga lösningar på ett problem som ni definierat.

Kompetensutveckla dig på Södertörns högskola

Vi utbildar för dagens och morgondagens arbetsliv. Förutom den ordinarie utbildningen kan vi erbjuda kurser och seminarier skräddarsydda för ditt företag eller organisation. 

Samverkansnyheter

rss
 • 2016-12-16

  Kerstin Cassel utsedd till ny prorektor vid Södertörns högskola

  Högskolestyrelsen har vid sammanträde den 14 december beslutat att utse Kerstin Cassel, docent i arkeologi, till ny prorektor tillika rektors ställföreträdare från och med 1 januari 2017.

 • 2016-12-13

  Examensarbete blev rapport åt Stockholms stad

  Emmelie Berggren och Johanna Björksten ville skriva ett examensarbete med målet att det skulle bli en rapport. Valet föll på att skriva om alkoholkonsumtion bland Stockholms ungdomar, och två år efter examensarbete presenterades även rapporten som de skrivit åt Stockholms stad.

 • 2016-12-13

  ”Ursäkta röran – vi bygger om”

  Med de orden inledde kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, Daniel Dronjak (M) sitt välkomnande tal på konferensen om en ny utvecklingsstrategi för Flemingsberg. Konferensen som samlade kommuner och näringsliv hölls i Södertörns högskolas lokaler den 7 december.

Samverkan i organisationen

Södertörns högskola.Högskolans samverkansuppdrag ska utgöra en integrerad del av vår utbildning och forskning, och genomförs till största del vid högskolans fyra institutioner: inom våra centrumbildningar/institut, ca 40 ämnen eller 60 utbildningsprogram. Här finner du mer information om vad våra institutioner söker för samarbeten eller kan erbjuda!

Forskningssamverkan

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer viktigt, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därför genomför vi, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning och deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kompetensutveckling

Studier.

Studentsamverkan

Studenterna och deras kompetens utgör en en viktig länk i samspelet mellan högskolan och olika aktörer i det omgivande samhället.

Högskolan utbildar morgondagens medarbetare och företagare. Därför är det viktigt att våra studenter redan under studietiden ges möjlighet att knyta kontakter med representanter från dagens arbetsliv. Alla utbildningar vid högskolan ska i möjligaste mån innehålla inslag av omvärldskontakter eller moment av arbetslivsanknytning.