Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 03
  OKT

  Styra med tillit – vad säger forskningen?

  Ett öppet seminarium i arrangemang av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Här diskuteras aktuella frågor om förvaltning och förvaltningspolitik, med inledningar av inbjudna gäster, såväl förvaltningsforskare som förvaltningspraktiker.

  Docent Louise Bringselius, Lunds Universitet, professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, professor Mats Bergman och fil.dr Magdalena Elmersjö, båda Södertörns högskola. Louise Bringselius har redigerat och övriga inledare har skrivit bidrag till Tillitsdelegationens forskningsvolym Styra och leda med tillit. Forskning och praktik (SOU 2018:38).
  Länk finns nedan.

  Obs dag och tid!

  En av Förvaltningsakademins uppgifter är att utgöra en arena för möten mellan förvaltning och akademi. Som en del i detta arrangerar vi en öppen seminarieserie om förvaltningspolitik.
   

  Program

  13:00-13:10 Deltagarna hälsas välkomna och föredragshållarna presenteras
  13:10-13:40 Tillit som grund för framgångsrika organisationer
  Professor Bo Rothstein presenterar sina slutsatser i forskningsantologin
  13:40-14:00 Tillit, offentlig upphandling och konkurrensutsättning av välfärdstjänster
  Professor Mats Bergman berättar om sitt bidrag till utredningen
  13:00-14:20 KAFFE OCH MINGEL
  14:20-14:50 Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänsten. En fallstudie från Sundsvall
  Fil.dr Magdalena Elmersjö berättar om den forskning hon leder och som redovisas i antologin
  14:50-16:00 När tilliten ska bli verklighet – insikter från tolv forskningsprojekt i Tillitsdelegationen
  Docent Louise Bringselius redovisar sitt kapitel och drar några slutsatser om arbetet med forskningsantologin
  16:00 Seminariet avslutas och deltagarna tackas

  Tid och plats

  När: onsdag 3 oktober kl. 13:00-16:00

  Vad: seminarium

  Var: Sal ME 552, på plan 5 i ME-flygeln, Södertörns högskola.

  Arrangeras av: Förvaltningsakademin vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.