Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 07
  DEC

  Public defence of doctoral thesis: Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden

  Public defence of doctoral thesis with Irina Seits, organised by Aesthetics at the Scohool of Culture and Education.

  Irina Seits

  Doctoral thesis: Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden
   
  Subject:
  Aesthetics
  Graduate school: The research area of Critical and Cultural Theory at the School of Culture and Education, and the Baltic and East European Graduate School (BEEGS), Södertörn University
  External reviewer: Thordis Arrhenius, Associate Professor, School of Architecture, Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm
  Language: English
   

  Abstract

  The modernist concept of life-building as an architectural method for improving the conditions of everyday life originated in Europe during the 1920s. This book explores three modes of functionalism by way of a comparative analysis of both the theoretical discourses and architectural practices associated with functionalism in Russia, Germany, and Sweden. These three countries made significant contributions to the application of functionalism within mass housing construction, the overarching purpose of which was to transform the traditional home into a rational living space.
  This study provides both close readings of foundational modernist texts as well as an empirical study of the avant-garde heritage in Russia, Germany, and Sweden. As a special case study, a visual analysis of IKEA catalogues is presented, the purpose of which is to provide an illustrated history of modernist aesthetics within mass produced living spaces, from the era of functionalism up to the present day.
   

  Sammanfattning

  Det modernistiska begreppet livsbyggande (”Life-Building”) som en arkitektonisk metod för att förbättra vardagslivets villkor, uppstod i Europa under 1920-talet. Denna bok undersöker tre former av funktionalism via en komparativ analys av teoretiska diskurser såväl som arkitekturpraktiker i Ryssland, Tyskland och Sverige. Dessa tre länder gjorde viktiga bidrag till funktionalismens tillämpning inom storskaligt bostadsbyggande, med det övergripande syftet att förvandla det traditionella hemmet till en rationell plats för liv, ”living space”.
  Denna studie innehåller både närläsningar av grundläggande teoretiska texter inom modernismen och en empirisk studie av avantgardets arv i Ryssland, Tyskland och Sverige. En speciell fallstudie utgörs av en bildanalys av IKEA:s kataloger, med syftet att ge en historia i bild av modernismens estetik inom storskaligt bostadsbyggande från funktionalismen till idag.

  Tid och plats

  När: fredag 7 december kl. 13:00-15:00

  Vad: disputation

  Var: Room MB 503, Alfred Nobels allé 7, Södertörn University

  Arrangeras av: Aesthetics at the School of Culture and Education, Södertörn University

  Evenemangsspråk: engelska