Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 14
  SEP

  Utbildningsvetenskap som vetenskapsområde

  Samtidshistoriska institutet anordnar tillsammans med ämnet idéhistoria ett vittneseminarium på temat ”Utbildningsvetenskap – ett vetenskapsområdes uppkomst, utveckling och samtida utmaningar”.

  2001 etablerades en särskild kommitté för utbildningsvetenskap (UVK) som ett tvärdisciplinärt vetenskapsområde inom Vetenskapsrådet. Idag är det utbildningsvetenskapliga området tämligen väletablerat. Samtidigt är det fortfarande långt ifrån tydligt hur man ska förstå fältet akademiskt, inte minst dess relation till den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarutbildningen. På seminariet undersöks det utbildningsvetenskapliga områdets uppkomst, hur det har utvecklats, samt vari dess samtida och framtida utmaningar består.
   

  Medverkande:

  Professor Berit Askling, huvudsekreterare 2001-­‐2004
  Professor Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare 2008-­‐2013
  Tjia Torpe, ordförande 2001-­‐2006, samt
  Årofessor Petter Aasen, nuvarande ordförande för UVK:s kommitté.
   

  Moderatorer: 

  Daniel Lövheim, Stockholms universitet samt Anders Burman, Idéhistoria, och Johanna Ringarp, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

  Tid och plats

  När: torsdag 14 september kl. 13:00-16:00

  Vad: vittnesseminarium

  Var: Sal MB 505, på plan 5 i B-flygeln, Moas Båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Samtidshistoriska institutet och ämnet idéhistoria vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola