Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 16
  MAJ

  Interkulturellt rådslag om hur vi kan stoppa kränkande särbehandling.

  I samverkan med Söders, anordnar Institutionen för samhällsvetenskaper, ett Interkulturellt rådslag* kring frågan: Hur kan vi på egen hand sätta stopp, när vi eller andra utsätts för kränkande särbehandling i vår vardag eller på nätet?

  Speciellt inbjudna studenter, alumner, forskare, beslutsfattare och representanter för näringsliv och samhälle är inbjudna för att bjuda på sin kompetens.

  Efter rådslaget kl. 17-17:30, ges det möjlighet för en intresserad allmänhet att ta del av vad vi kom fram till, ställa frågor och diskutera med deltagarna på rådslaget.

  Kränkande särbehandling och mobbing är ett växande problem som kostar samhället miljardbelopp och ger upphov till ett stort personligt lidande för de drabbade. Syftet är att hitta lösningar där den kränkte har initiativet och kan få en mobbare att backa.

  *Ett Interkulturellt Rådslag är en mötesform där deltagarna möts på ett jämlikt plan, runt en fråga eller utmaning. Syftet är att dela med sig av sina tankar och spegla andras tankar med intentionen att tillsammans hitta nya lösningar. Då ingen deltagare har tolkningsföreträde och rätten att döma andra, möjliggörs ett givande tankeutbyte, oberoende av deltagarnas ålder, bildningsnivå, kön, etnicitet, religiös åskådning, samhällsstatus eller andra sociala grupperingar.

  Tid och plats

  När: tisdag 16 maj kl. 15:00-17:30

  Vad: workshop

  Var: Bibliotekets lounge, på plan fem i biblioteket, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg.

  Arrangeras av: Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola i samarbete med studentkåren Söders.