Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 19
  MAR

  Lärarutbildningens dag

  Den 19 mars kl 09.00-15.45 är det "Lärarutbildningens dag" då inbjudna forskare och föreläsare håller föredrag på temat "Skolans och förskolans arbete för utsatta barn och elever"

  Dagen ordnas i samarbete med Polisutbildningen vid Södertörns högskola och både studenter och lärare/personal är varmt välkomna!

  Program:

  09.00 Aulan öppnas

  09.15 Välkommen! Anders J. Persson, akademisk ledare & Maria Zackariasson, forskningsledare, Lärarutbildningen, Södertörns högskola.

  09.30 "Lärares ansvar för barn utsatta för brott", Monika Harnesk från Polisutbildningen.

  09.50 "Team Agera: Tvärprofessionell samverkan mellan skola och socialtjänst", Anette Bolin, Högskolan i Väst.

  10.40 Paus

  11.10 "Vad händer egentligen på nätet?", Maria Dufva, kriminolog.

  12.00 Lunchpaus

  13.00 "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa – erfarenheter från en nationell policysatsning", Ulrika Englund, Örebro universitet.

  13.50 Paus

  14.10 "För varje elevs bästa – varje dag!", Veronica Netscher, och Jessica Staaf, Tunaskolan i Botkyrka.

  15.00 Avslutande reflektioner. Studentpanel. Moderator: Anna Ahlgren, student F-3-programmet och studentrepresentant i Lärarutbildningsrådet.

  15.45 Dagen avslutas

  Tid och plats

  När: måndag 19 mars kl. 09:00-15:45

  Vad: symposium

  Var: Aulan, Södertörns högskola

  Arrangeras av: Lärarutbildningen, Södertörns högskola, i samarbete med Polisutbildningen