Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 20
  SEP

  Spikningsceremoni: Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl

  Avhandlingpresentation och spikningsceremoni med Lovisa Andén, arrangerad av Biblioteket och ämnet filosofi vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

  Lovisa Andén

   
  Doktorsavhandling:
  Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl
  Språk: svenska
   

  Disputation

  När? fredag 6 oktober kl 13:00
  Var? sal MA 624, Moas båge, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg.
  Ämne: Filosofi
  Forskarskola: Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande och the Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns högskola, samt Filosofiska Institutionen vid Uppsala universitet.
  Opponent: Lisa Käll, docent, Stockholms universitet
  Språk: svenska
   

  Sammanfattning

  Hur ska vi förstå förhållandet mellan litteratur och erfarenhet? Syftet med avhandlingen är att utforska förhållandet mellan litterära uttryck och erfarenhet i Maurice Merleau-Pontys filosofi. Den berör huvudsakligen två av hans första kurser vid Collège de France 1953-1954: Sur le problème de la parole (Om språkets problem) och Recherches sur l’usage littéraire du langage (Undersökningar av den litterära språkanvändningen).

  I de delvis opublicerade kursanteckningarna utforskar MerleauPonty relationen mellan vår erfarenhet och de språkliga uttryck genom vilka vi uttrycker den. Det sker genom ingående diskussioner av Prousts, Valérys och Stendhals skrivande. I Marcel Prousts skrivande finner han en författare som outtröttligt undersöker sin erfarenhet och söker uttryck som skriver fram världen så som den visar sig för honom. I Stendhals verk upptäcker han en litterär metod där världen fås att framträda genom ”små, sanna faktum”. I Paul Valérys poesi ser han en ett överlagrande av ord som skapar nya språkliga betydelser. I deras litterära uttryck finner han en förmåga att på nytt gripa världen, bortom våra vanemässiga föreställningar om den. På så sätt för litteraturen oss närmare den erfarenhet som vi redan erfar.

  Tid och plats

  När: onsdag 20 september kl. 15:00-16:00

  Vad: spikningsceremoni

  Var: Bibliotekets lounge, plan 5, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg.

  Arrangeras av: Biblioteket och ämnet filosofi vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola