Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 21
  FEB

  Betydelsen av "svenska värderingar"

  Higher seminar arranged by Political Science at the School of Social Sciences, Södetörn University.

   Higher Seminar in Political Science co-hosted by the Centre for the Study of Political Organisation (CPO)

  Paper presented by Olof Pettersson

  Commentators: Stefan Svallfors and Mats Braun

  The seminar is followed by post-seminar with coffee and cookies.

  Sammanfattning

  De allmänna valen handlar inte bara om konflikter i aktuella stridsfrågor. I ett längre perspektiv bidrar valdebatterna till att klargöra motsättningar och därmed öppna väg för kompromisser. Detta samförstånd bildar efterhand en gemensam värdegrund. Svenska värderingar definieras i denna uppsats som samhällsvärderingar, i betydelsen normativa uppfattningar som direkt eller indirekt uttrycker synen på det goda samhället. Uppsatsen finner att det är berättigat att tala om svenska värderingar. Den svenska regeringsformen innehåller numera en målsättningsparagraf som sammanfattar en gemensam värdegrund. Denna paragraf vittnar om det numera råder en bred enighet i synen på människovärde, välfärd, miljö, demokrati, jämlikhet och minoritetsrättigheter. Men dessa värderingar är inte unika för Sverige. De är heller inte stabila över tid. De svenska värderingarna har ett starkt dynamiskt element. De senaste årtiondenas grundlagsändringar visar att den svenska värdegrunden växer i omfattning. Grundlagsparagrafen kan dessutom ses som en historieskrivning som påverkar rättskipningen och därmed historiens gång.

  Tid och plats

  När: onsdag 21 februari kl. 13:00-14:30

  Vad: högre seminarium

  Var: Room ME 0014, on floor zero in the E-wing, main building, Södertörn University, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Political Science and the Centre for the Study of Political Organisation (CPO) at the School of Social Sciences, Södetörn University