Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 22
  JAN

  Rätten till privatlivet – och moralen bakom omoralen i svensk press

  I Rätten till privatlivet – och moralen bakom omoralen i svensk press granskar historikern Mattias Hessérus hur idén om en definierad och skyddad privatsfär i Sverige växte sig starkare under 1900-talet och hur den svenska pressen motiverade intrång i privatlivet.

  Undersökningen behandlar perioden 1920-1980 och tar sin början i striden kring tidningen Fäderneslandet. Tidningen bedrev en journalistik under 1920-talet som fortfarande är unik när det gäller avslöjandet av människors innersta och privata angelägenheter. Den ansågs så hänsynslös att den 1927 blev bojkottad och tvingades till nedläggning av en samlad presskår och av en bred folklig opinion. Men bojkotten mot Fäderneslandet var också upptakten till en period i svensk historia då gränserna för privatlivet stakades ut och synliggjordes, och då samhällets värderingar förändrades i grunden. Genom 1920-talets sedlighetsdebatt, 1950-talets ”homosexjakt” och 1960-talets utmanande publicistik kom frågan om privatlivets helgd att ställas på sin spets. Hur värnar man rätten till en fredad sfär i en värld där allt kan göras synligt? Rätten till privatlivet ger ett historiskt perspektiv på dagens debatter om frågan om skyddet för privatlivet, den personliga integriteten och pressens ansvar.


  Författarpresentation

  Mattias Hessérus är historiker. Han är verksam vid Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och är fellow vid The Engelsberg Programme for Applied History, Grand Strategy and Geopolitics (Cambridge University och King’s College London). Han disputerade vid Uppsala universitet 2016 och har tidigare gästforskat vid Columbia University Graduate School of Journalism, New York, samt vid Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris.

  Tid och plats

  När: tisdag 22 januari kl. 13.00-14.30

  Vad: högre seminarium

  Var: PC 249

  Arrangeras av: Medie- och kommunikationsvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola