Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 23
  MAJ

  Bild och medieundervisning i digitala tider: posthumanistiska perspektiv

  Ingrid Forsler, Södertörns högskola, presenterar sitt avhandlingsprojekt om relationen mellan teknologi och skolämnet bild och Annika Hellman, Göteborgs universitet och Konstfack, pratar om medieundervisning i digital skola. Ordförande Michael Forsman.

  I takt med digitaliseringen och förändringar inom konst- och medielandskapet förändras förutsättningarna för bildämnet och några av dess grundläggande logiker och traditioner. Ett sätt att närma sig denna situation är med posthumanistiska perspektiv med fokus på materialitet, infrastruktur och föreställningar om ämnesdiskurser och framtid bland bildlärare.

  Annika Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet / Konstfack) disputerade våren 2017 med en avhandling om gymnasieelevers subjektsskapande processer i medieinriktad bildundervisning

  Ingrid Forsler (Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola) arbetar på en avhandling om hur föreställningar kring teknologier i bildämnet i Estland och Sverige hänger samman med idéer om lärande, medborgarskap och framtid.

  Tid och plats

  När: tisdag 23 maj kl. 14:00-16:00

  Vad: seminarium

  Var: Sal ME 453, på plan tre i E-flygeln, Moa båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Lärarutbildningen vid Södertörns högskola