Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 23
  MAJ

  Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson: Klass på TV, 1982-2015

  Högre seminarium med Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson från MKV/Södertörns högskola, arrangerat av Medie- och kommunikationsvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

  Om seminariet: 

  På seminariet berättar vi om det pågående forskningsprojektet Klass på TV som analyserar hur olika samhällsklasser representeras i det svenska TV-utbudet. Undersökningen är en uppföljning av projektet Televisionens Idévärld vilken genomförde en kvantitativ kartläggning av det svenska TV-utbudet år 1982.

  Klass på TV undersöker hur representationer av klass har förändrats under trettio år av teknisk- och innehållsmässig utveckling av televisionen, avreglering av medierna och en samhällsutveckling som har omfattande konsekvenser för klassamhällets struktur.

  På seminariet sammanfattas några av resultaten från vår forskning och vi diskuterar möjliga tolkningar av dessa resultat.

  Tid och plats

  När: tisdag 23 maj kl. 13:00-14:30

  Vad: högre seminarium

  Var: Rum PC 249, på plan två i C-flygeln, Primushuset, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Medie- och kommunikationsvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg