Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 24
  MAJ

  Disputation: Vara - Framträdande - Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

  Disputation med Krystof Kasprzak arrangerad av ämnet filosofi och forskarskolan Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

  Krystof Kasprzak

   
  Avhandling:
   Vara - Framträdande - Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink
   
  Ämne: filosofi
  Forskarskola: Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande samt Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid the Centre for Baltic and East Europena Studies (CBEES), Södertörns högskola.
  Opponent: Susanna Lindberg docent i filosofi, Universty of Tampere, Finland och gästforskare vid Université Paris-Ouest, Frankrike.
   
  Språk: Svenska/ Engelska
   

  Sammanfattning

  Denna avhandling belyser fenomenologins fenomenbegrepp genom en tolkning av dessa i förhållande till framträdelsens negativa innebörd i Martin Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska författarskap. Fenomenets negativitet tematiseras i termer av ett berövande och en förlust av fenomenet. Förståelsen av detta fördjupas stegvis, och leder fram till en beskrivning av fenomenets framträdande som en sublim tilldragelse. Denna tilldragelse exponerar existensen inför en frånvaro av mening. En formulering av frånvaron ifråga som en dynamisk rörelse av existensen öppnar för ett nytt perspektiv på vad det innebär att bedriva fenomenologi: fenomenologiskt tänkande börjar inte med framträdelsens omedelbara givenhet, utan genom erfarenheten av en förlust av fenomenet som skakar om den givna meningen.

  Nyckelord: Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk Kulturteori; Östersjö- och Östeuropaforskning.

  Tid och plats

  När: onsdag 24 maj kl. 13:00-15:00

  Vad: disputation

  Var: Sal MB 503, på plan fem i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Ämnet filosofi och forskarskolan Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.