Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 25
  MAJ

  Disputation med Maria Lönn: Bruten vithet – om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Disputation med Maria Lönn arrangerad av ämnet genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

  Maria Lönn

  Avhandling: Bruten vithet – om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor
  Ämne: Genusvetenskap
  Forskarskola: Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande och the Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns högskola.
  Opponent: Marianne Liljeström, professor i genusvetenskap, Åbo universitet
  Språk: Svenska


  Sammanfattning

  Är alla vita kvinnor lika vita?

  Visuella tecken som pigment är bara en av många faktorer i hur vit femininitet görs. Andra viktiga komponenter är frågan om tid och betydelsen av att framställa sig som samtida och modern. I Bruten vithet undersöks hierarkier av vit femininitet och hur idéer om modernitet och temporalitet yttrar sig via kropp och det sinnliga.

  I hjärtat av avhandlingen står vita ryska kvinnor boende i Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva som försöker förkroppsliga idéer om modernitet och temporalitet genom att kontrollera det som den vita subjektiviteten har en lång historia av att försöka transcendera: kroppen. På varje geografisk plats finns dessutom olika uppfattningar om (o)tidsenliga kroppar vilket får konsekvenser för betydelsen av vit femininitet.

  Istället för att undersöka görandet av en modern kroppskontrollerad vit femininitet genom diskurs och representation, fokuserar avhandlingen på hur vit femininitet är inskriven i en rasifierad perception och förkroppsligas via kroppsliga och sinnliga vanor och scheman. På så sätt ställs frågor som om det är möjligt att taktilt erfara det omoderna, eller om det går att lukta sig fram till skillnaden mellan en priviligierad eller bruten vit femininitet.

  Tid och plats

  När: fredag 25 maj kl. 13:00-15:00

  Vad: disputation

  Var: Sal MA624, Moas båge, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

  Arrangeras av: Ämnet genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.