Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 25
  SEP

  Digitala metoder: automatiserad textanalys

  Workshop i arrangemang av medie- och kommunikationsvetenskapen vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

  Värdet av digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskaperna har diskuterats flitigt. I den här workshoppen kommer vi att jobba praktiskt med automatiserad analys av stora textmängder. Vi har bjudit in Roger Mähler från HumLab vid Umeå universitet och två forskare – Johan Jarlbrink (Umeå universitet) och Benjamin Martin (Uppsala universitet) – som har jobbat tillsammans med Roger i samband med olika projekt. 

  Under workshoppen presenterar de inbjudna deltagarna sina tidigare projekt och hur de har jobbat med automatiserad textanalys. Under andra delen av workshoppen kommer vi ägna oss åt att testa verktyg och köra egna analyser. Vi bjuder på fika och behöver därför veta hur många vi blir.

  Anmäl dig senast den 20/9.

  Tack!

  Fredrik Stiernstedt, Peter Jakobsson och Anne Kaun
  (Workshoppen hålls på svenska.)
   

  Benjamin Martin’s project, based at Uppsala in cooperation with HUMlab, examines the historical emergence of a global concept of culture in the twentieth century through a comparative, multi-method study of cultural treaties between states, including quantitative analysis of treaty data as well as computerized text analysis of the treaties’ content. The goal is to get the most out of these sources by blending digital methods with more traditional approaches.

  A graduate of the University of Chicago and Columbia University, Benjamin G. Martin works at Uppsala University as researcher in the Department of History of Science and Ideas, with support from a grant from the Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences. Recent publications include “International legal cooperation in the Nazi-fascist New Order ” (International Politics, 2018) and The Nazi-Fascist New Order for European Culture (Harvard University Press, 2016).

  Johan Jarlbrinks presentation kommer att utgå från två teknik- och mediehistoriska projekt där textsamlingar processats med digitala metoder. Det första projektet undersöker diskurser kring telegrafi i mitten av 1800-talet. Materialet består av digitaliserade tidningar och metoden baseras på ords samförekomst. I det andra projektet undersöks teknikhistorisk historiografi i Tekniska museets årsböcker med hjälp av Named Entity Recognition och topic modeling. I presentationen belyses metodologiska problem och möjligheter utifrån en rad konkreta analysexempel.

  Johan Jarlbrink är mediehistoriker verksam vid Umeå universitet. Hans forskning kretsar kring vardaglig medieanvändning, informations- och avfallshantering, liksom de arkiv- och bevarandepraktiker som digitaliseringen är en del av. Till hans senaste publikationer hör ”Cultural heritage as digital noise: Nineteenth century newspapers in the digital archive” (tillsammans med Pelle Snickars, Journal of documentation, 2017) och ”Telegrafen på distans: Ett digitalt metodexperiment” (Scandia 2018).

  Tid och plats

  När: tisdag 25 september kl. 13:00-16:00

  Vad: workshop

  Var: Sal MC 224, på plan två i C-flygeln, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Medie- och kommunikationsvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola