Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2016-06-16

    Nytt projekt ska utveckla småföretag i skärgården

    Södertörns högskola är en av parterna i ett nytt projekt som ska utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. Projektet finansieras av Central Baltic-programmet som är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten är 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.
    – Vi kommer bland annat att inventera företagsbestånd och affärsmodeller i skärgården, bygga upp en databas för forskning och sprida kunskap, säger Paulina Rytkönen, docent på Södertörns högskola, tillika samordnare för högskolans deltagande i projektet.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier